1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Pillar

เนื้อเพลง Unity - Pillar

เนื้อเพลง Unity

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Unity ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

There's you and I in unity
It's time we take a stand so we can let the world see
God made different colors to make His people unique
Just because I'm different doesn't mean that I'm a freak
Or maybe I am a freak for the man Himself who died for me
We're daily on a mission from God in search of unity
it's time you open your eyes see the problem at hand
All you have to do is love and live and take your own stand
A d love each other like a brother
All you people love them like they were your sister or your mother
It's time we stoop the hate so we can't hurt one another
'Cause that ain't it that ain't right
Congregate we got to fight
The end will come keep Him in sight
his people unify it's time we all fight You and I in unity
That's what love should be
You and I in unity
It's time for the world to see
Denomination it shouldn't stop a congregation
From being one with every tongue and every tribe and every nation
Tribulation the force that fought for people left behind
Revelation I got to let them know the missions mine
All those different places of different races and different faces
We come together as one achievable through graces
It's not about the fat pockets or scrilla
We got to stand up straight and be strong like a pillar
We got to stand up and fight
You know the time is right
We got to keep the end in sight
So His people stand up and fight

เนื้อเพลง Unity ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Unity หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Unity เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Unity

ข่าวบันเทิง