เนื้อเพลง You Will Never Walk Alone - Point Of Grace

ดู 9,258 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Point Of Grace | เพิ่มเมื่อ 8 ธันวาคม 2548

เนื้อเพลง You Will Never Walk Alone

Along life's road
There will be sunshine and rain
Roses and thorns, laughter and pain
And 'cross the miles
You will face mountains so steep
Deserts so long and valleys so deep
Sometimes the Journey's gentle
Sometimes the cold winds blow
But I want you to remember
I want you to know

(Chorus)
(Chorus)
You Will Never Walk Alone
As long as you have faith
Jesus will be right beside you all the way
And you may feel you're far from home
But home is where He is
And He'll be there down every road
You will never walk alone

never, no never

The path will wind
And you will find wonders and fears
Labors of love and a few falling tears
Across the years
There will be some twists and turns
Mistakes to make and lessons to learn
Sometimes the journey's gentle
Sometimes the cold winds blow
But I want you to remember wherever you may go


(Repeat Chorus)

Jesus knows your joy, Jesus knows your need
He will go the distance with you faithfully

(Repeat Chorus)

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง You Will Never Walk Alone ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง You Will Never Walk Alone หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง You Will Never Walk Alone เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ