1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Rage Against The Machine

เนื้อเพลง U Got A Bullet In Ur Head - Rage Against The Machine

เนื้อเพลง U Got A Bullet In Ur Head

This time the bullet cold rocked ya
A yellow ribbon instead of a swastika
Nothin' proper about ya propaganda
Fools follow the rules when the set commands ya
They said it was blue
When the blood was red
That's is how you got a bullet blasted through your head

Blasted through your head
Blasted through your head

I give a shout out to the living dead
Who stood and watched at the feds cold centralized
So serene on the screen
You was mesmerized
Cellular phones soundin' a death tone
Corporations cold
Turn ya to stone before you realize

They load the clip in omnicolor
They pack the 9, they fire it at prime time
Sleeping gas, every home was like Alcatraz
And mutha f*ckas lost their minds

Just victims of the in-house drive-by
They say jump, you say how high

They load the clip in omnicolor
They pack the 9, they fire it at prime time
Sleeping gas, every home was like Alcatraz
And mutha f*ckas lost their minds

No escape from the mass mind rape
Play it again jack and then rewind the tape
Play it again and again and again
Until ya mind is locked in
Believin' all the lies that they are tellin' ya
Buying all the products that they are selling ya
They say jump
Ya say how high
Ya brain dead
Ya gotta f*ckin' bullet in your head

Just victims of the in-house drive-by
They say jump, you say how high

Ya standin' in line
Believin' the lies
Ya bowin' down to the flag
Ya got a f*ckin' bullet in ya head

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง U Got A Bullet In Ur Head ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง U Got A Bullet In Ur Head หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง U Got A Bullet In Ur Head เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ