เนื้อเพลง Sickness - RZA

ดู 2,666 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน RZA | เพิ่มเมื่อ 22 ธันวาคม 2546

เนื้อเพลง Sickness

[Intro: RZA]
Yo, the great Digi
"What are you looking for?"
The World's greatest mind
Bob Digital
"Man with no mother"

[RZA]
Yo, try to cross reference, my epic preference
Fresh mint, tight lint, you get trapped inside the monkey wrench
Ain't no man lover ever gonna silk the sealer
I'm blessed like the seed who s*cked the milk from Mahalia
You wishin' Shaolin Island could be swallowed up by the sea
Gobbled up, like the lost city of Moore and Atlantis
But I'm fierce as the cyclone winds that blew through Kansas
Have your clan stranded on the enchanted land of Gumas Azubar
Gem blue star, razor blade scar
Who dare wanna spar bar for bar? Allah U Akbar
I turn the most degenerate hood into a pop star
Bless the seed who prays the Most High, without askin' why
Flicks from ocean shore, kick like Marshall Law
I might strike with the eagle claw or tiger paw
On the shores of African beach, facin' the east
White sands stretched out as far as the eye can see
Found buried by the sea
The heat of Allah son will crack through Antarctica
We ride blue whales, you sell Nautica ships on the carpenter
We should send all these Devils back to Hell
You small as to die in my sentence, I speak with vengeance
Snatch up 17 million plus 2 million Indians
Your incorrect retrospect on the situation
You didn't know it was a Wu-Tang affiliation
Legs speak like twigs, you're forbidden like pig
You can't f*ck with the Zig-Zag-Zig

[Break: RZA]
Raise your sword, and praise the Lord
Enrage the war on this wicked society
Raise your sword, and praise the Lord
Enrage the war on this wicked society

[RZA]
The village must be pillaged
The merciless, the Earth is damp from blood spillage
Cursed the ancestors and the seed of the assailant
Dissect his body like an alien
My seed must be spread
I bust sperm cells with Bobsleds
Then race to the egg and bring forth the
Arm-Leg-Leg-Arm-Head
All you n*ggas out there who got money
better watch out for the money hungry
Straight up...
The most beloved from a region undiscovered
I've been hovered over by black buzzard walkin' through public
Imagine the feelin' of growin' up, ten children
Stuffed inside a shack, in the project buildings
Women, infants and coupons, one stole camel soup on
Stressed out with four kids, aborter
Next door the dope fiend neighbour tryin' to sell his little daughter
Poisonous, heat from the oven
The only way we had to live was survivin' off mommy's lovin'
Dead bodies found in the incinerator
Lights Out, somebody f*cked up the generator
Talkin' welfare, cheese, franks and beans
Mud stains on mock-neck shirts and tainted jeans
Twisted up, how the f*ck we get bended up?
And ended up in this four block radius where they enslaved us
Sweatin' from cheese ravioli with tomato sauce and anchovie
Spoiled, ah sh*t, my blood boiled
But f*ck that, I'm ready for open hand combat
It's the tomcat, and my thoughts are unlimited
Inflicted fatal wounds and I'm immune, see a evil society

[Break: RZA]
So praise the Lord and enrage the war
Against this wicked society, society
Praise the Lord and raise your sword
Against this wicked society, society
Praise the Lord and raise your sword
Against this wicked society

[RZA]
There was a legend of a +Liquid Sword+
That was +Only Built 4+ n*ggas with +Cuban Linx+
Who +Entered the 36th Chamber+
and keep the true links, inherit +The W+ emblem
Movin' the muscle changin' and bone tendon bendin'
Science of 25 thousand year millennium
The sinners from the men who exiled the Indians from India
Who's times can't be measured linear
In all tribes on Earth who can't find a friendlier group of people
who shunt all evil, treat all men equal
Even though we see through your wicked intentions
We gave you land to experiment with your inventions
But you strive for global lynchin', extension
But it's yourself that will become extinct
You inherit this power to think and build things
The free wills of love, not hate or kill things
And when you went astray, we sent prophets to reveal things
And left scriptures behind to fulfill things
But you still wanna kill things, rob and steal things
So don't blame us when it's time to fulfill things and kill Kings

[Break: RZA]
Raise the sword and praise the Lord
On this wicked society, society
Raise your sword and praise the Lord
It's a wicked society, society
Praise the Lord and raise your sword
Against this wicked society
Rage the war
Against this wicked society

[Outro: RZA]
Yo, the +Sickness+
That's what I want
"What are you looking for?"
"Man with no mother"
That's what I want
"What are you looking for?"
"Man with no mother"

เนื้อเพลง RZA ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Sickness ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Sickness หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Sickness เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ