1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. S Club 7

เนื้อเพลง Don't Stop Movin' - S Club 7

เนื้อเพลง Don't Stop Movin'

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Don't Stop Movin' ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)
(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)
(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)
(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)

DJ got the party started
theres no end in sight
Everybody's movin to the
rythym thats inside
Its a crazy world
But tonight's the right situation
Don't get left behind

I can feel the music
flowing through me everywhere
Aint no destination baby
We don't even care
There's a place to be
If you need the right education
Let it take you there

Let's go
with the magic baby
I can see it's there in your eyes (I can see it's there in your eyes)
Let it flow
Stop the waiting
Friday on the dancefloor
is where you gotta let it go

Don't stop moving
Can you feel the music
DJ's got us going around, 'round
Don't stop moving
find your own way to it
Listen to the music
taking you to places that you've never been before
Baby now

Livin up times and the moment
all those feelings in the air
Don't know where we're goin
Baby, we don't even care
Aint no mystery
Just use your imagination
Let it take you there

Let's go
with the magic baby
I can see it's there in your eyes (I can see it's there in your eyes)
Let it flow
Stop the waiting
Friday on the dancefloor
is where you gotta let it go

Don't stop moving
Can you feel the music
DJ's got us going around, 'round (don't stop movin)
Don't stop moving
find your own way to it
Listen to the music
taking you to places that you've never been before
Baby now

(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)
(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)
(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)
(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)

Forget about your fears tonight
Listen to your heart
Let's just touch the sky
No need to reason why
Just listen to the sound
Let it make you come alive

Don't stop moving
Can you feel the music
DJ's got us going around, 'round (don't stop movin)
Don't stop moving
find your own way to it
Listen to the music
(Yeah yeah yeah)

Don't stop moving
Can you feel the music
DJ's got us going around, 'round (don't stop movin)
Don't stop moving
find your own way to it
Listen to the music
taking you to places that you've never been before
Baby now

(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)
(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)

(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)
(Don't stop movin to the funky funk beat,
Don't stop movin to the S Club beat)

เนื้อเพลง Don't Stop Movin' ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Don't Stop Movin' หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Don't Stop Movin' เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Don't Stop Movin'

ข่าวบันเทิง