1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Sean Paul

เนื้อเพลง Gimme the Light (remix) - Sean Paul

เนื้อเพลง Gimme the Light (remix)

[Intro]
[Busta Rhymes:] Ay yo Sean Paul!!!
[Sean Paul:] Yo yo
[Busta Rhymes:] A Busta Rhymes this yuh know
[Sean Paul:] Wah gwaan

[Busta Rhymes]
Pass me the blow torch let me light up this big head n*gga

[Sean Paul:] No doubt
[Busta Rhymes:] Bring dat come rudebwoy
[Sean Paul:] A Dutty Yeah!!!
[Busta Rhymes:] Flipmode check it!!!

[Chorus (Busta Rhymes):]
Just gimme the light and pass the dro! Buss anotha bokkle a moe
(Huh huh huh huh huh come on)
Gal dem inna mi sight and I got to know (Yeah, yeah)
Which one is gonna catch my flow (Busta Bus now)
Cause I'm inna di vibe and I got my dough! (Yeah, Sean Paul now)
Buss anotha bokkle a moe
(Remix, remix, remix) Gal dem lookin hype and I got to know!!!

[Verse 1: Busta Rhymes]
Yeah yeah check it, clap oonu hand oonu fi clap oonu hand
Busta Bus inna di place oonu fi clap oonu hand
Seh mi and Sean Paul link up come fi create a plan
To go a dancehall buss it up and mek couple grand
Run the streets you never move without the rest of the clan
With a nine in the door panel in the side of the van
Despite the hate that be always comin for you and your man
It's Flipmode and Sean Paul n*gga, understand

[Sean Paul]
Tell dem nuh ready fi di level weh di Dutty deh pon
Turn up di bass and di treble music a di weopen
Gal a whine up dem waist like a phenomenom
All over di world oonu fi sing this a song yo

[Chorus]
Just gimme the light and pass the dro! Buss anotha bottle a moe
Gal dem inna mi sight and I got to know (Yo, yo, yo yo yo)
Which one is gonna catch my flow
Cause mi inna di vibe and I got my dough! (Flipmode baby!!!)
Buss anotha bottle a moe (Come on, Sean Paul baby!!!)
Gal dem lookin hype and I got to know!!!
(Come on, yeah, yeah, Busta Bus now!!!)

[Verse 2: Busta Rhymes]
We be blazin cellular phones in wire or cingular
And still gotta connect to smoke a piece of the rizla
See if you could in a philly or a chalice I'm givin you
The chance to smoke up until a ugly chick look like Vivica Fox
Clap oonu hand oonu fi clap oonu hand
Busta Bus inna di place oonu fi clap oonu hand
Seh mi and Sean Paul link up come fi create a plan
To go a dancehall buss it up and mek couple grand

[Sean Paul]
Cause Busta Bus will never stop and Sean-A-Paul will never quit
Keep doin di Dutty Rock I mek dem gwaan buss pon it
Pony Tail a bruk out and every man a seh she fit
So di Dutty keep it bright up and lit yo

[Chorus]
Just gimme the light and pass the dro! (Check it!!!)
Buss anotha bottle a moe (Ha!!! Huh!!!)
Gal dem inna mi sight and I got to know
(Flipmode baby!!! Busta Bus baby!!! Sean Paul now!!! check it!!!)
Which one is gonna catch my flow
Cause mi inna di vibe and I got my dough!
Buss anotha bottle a moe (Come on!!!)
Gal dem lookin hype and I got to know!!! (Remix!!! Remix!!! Come on!!!)

[Verse 3: Sean Paul]
Yo! Well every dance that we touch it get hype up (Hype up)
And every stage yo we done it bun right up (Right up)
Mi wanna push up oonu left and oonu right up (Right up)
Because di lyrics dem a blast till night up (Night up)
Come on don't act slight up and fight up (Fight up)
Mi haffi tell dem seh Jah Jah unite up (Nite up)
A one ting Sean-A-Paul yet fi sight up (Sight up)
When mi red and when mi high like a kite up, Busta

[Busta Rhymes]
Yeah, di dro dat a di ting weh we need
Gallang go crush all a di bud and crush di whole a di seed
Mek we smoke all a di boom until di eye dem a bleed
Or we bun all a di herb and smoke a pound a di weed

[Chorus]
Just gimme the light and pass the dro! Buss anotha bottle a moe (Huh!!!)
Gal dem inna mi sight and I got to know (Ha!!!)
Which one is gonna catch my flow (Huh!!!)
Cause mi inna di vibe and I got my dough! (Come on!!!)
Buss anotha bokkle a moe
Gal dem lookin hype and I got to know!!! (Ha!!! Ha! Ha!!! Ha!)
(Yo!) Just gimme me the light and pass the dro!
(What! What! What! What!) Buss anotha bottle a moe
Gal dem inna mi sight and I got to know (Huh! Huh! Come on!)
Which one is gonna catch my flow
Cause mi inna di vibe and I got my dough! Buss anotha bottkle a moe
Gal dem lookin hype and I got to know!

[Outro]
[Sean Paul:] Yo yo yo, A Dutty Yeah
[Busta Rhymes:] Huh!
[Sean Paul:] Remix king, well yuh dun know, Busta Rhymes, Sean-A-Paul
[Busta Rhymes:] Yeah, Busta Bus now, Sean Paul now
Yeah, remix, remix, remix, yeah, yeah, remix!

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Gimme the Light (remix) ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Gimme the Light (remix) หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Gimme the Light (remix) เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ