เนื้อเพลง Just Gimme The Light - Sean Paul

ดู 21,281 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Sean Paul | เพิ่มเมื่อ 8 มิถุนายน 2546

เนื้อเพลง Just Gimme The Light

Just Give Me The Light Song : Just Give Me The Light Just give me the light!!! (Yeah yeah)
Just give me the li-ight!!!! Just give me the light!!!
Sean-A-Paul, yo yo!!!

Chorus:
Just give me the light and pass the dro! Buss anotha bokkle a moe
Gal dem inna mi sight and I got to know
Which one is gonna catch my flow
Cause I'm inna di vibe and I got my dough! Buss anotha bokkle a moe
Gal dem lookin hype and I got to know!!!

Verse 1:
Could I be yuh protector yuh buff in every sector
Every man around dem waan tun yuh inspector
But yuh nuh let dem fret and a grill yuh wid nuh lecture
But dem power drill nah dem fuel injector
But dem a infector, Dizzy's collector
Nuff a dem a gwaan like dem waan come wreck ya
Dun out di part weh yuh gotta in yuh sector
Well yuh know yuh nah let dem guy deh affect ya, yo gal!!!

Chorus:
Just give me the light and pass the dro! Buss anotha bokkle a moe
Gal dem inna mi sight and I got to know
Which one is gonna catch my flow
Cause I'm inna di vibe and I got my dough! Buss anotha bokkle a moe
Gal dem lookin hype and I got to know!!!

Verse 2:
One two three four five again, situation gettin really live again
Gal dem waan fi hang out wid di playas and di riders dem
Di sight a dem, a dem seh dem tired of di liars dem
Spyers and tun hypers dem a would a get inside a dem
Di conner dem, especially di money hider dem
Watch di watch di gal but dem a time fi mek a bride a dem
Di night again, some a dem a move like a Spider Man Gal dem seh dem nah open wide again, yo

Chorus:
Just give me the light and pass the dro! Buss anotha bokkle a moe
Gal dem inna mi sight and I got to know
Which one is gonna catch my flow
Cause I'm inna di vibe and I got my dough! Buss anotha bokkle a moe
Gal dem lookin hype and I got to know!!!

Repeat Verse 1
Repeat Verse 2
Repeat Chorus till end

เนื้อเพลง Sean Paul ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Just Gimme The Light ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Just Gimme The Light หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Just Gimme The Light เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ