1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Shakira

เนื้อเพลง How Do You Do - Shakira

เนื้อเพลง How Do You Do

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง How Do You Do ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have trespassed against us
Give us this day our daily bread
Daily bread, daily bread

Gloria Espiritu Santo

What language do you speak
If you speak at all?
Are you some kind of freak
Who lives to raise the ones who fall?

Hey, would you tell me why
The cat fights the dog?
Do you go to the Mosque
Or the Synagogue?

And if our fates have all been wrapped around your finger
And if you wrote the script then why the troublemakers?

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You've made mistakes
Well that's OK 'cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine?

Hey, do you feel our pain
And walk in our shoes?
Have you ever felt starved
Or is your belly always full?

How many people die
And hurt in your name?
Hey, does that make you proud
Or does it bring you shame?

And if our fates have all been wrapped around your finger
And if you wrote the script then why the troublemakers?

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You've made mistakes
Well that's OK 'cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine?

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have trespassed against us
... Mehila ...
Give us this day our daily bread
... Mehila ...
Daily bread
... Mehila ...
Daily bread
... Mehila ...

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have trespassed against us
... Mehila ...
Give us this day our daily bread
... Mehila ....
Daily bread
Daily bread
Thine is the Kingdom and the Power and the Glory
Amen!

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You've made mistakes
Well that's OK 'cause we all have
And if I forgive yours
Will you forgive mine?

... Will you forgive mine? ...

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You've made mistakes
And that's OK 'cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine…?

เนื้อเพลง How Do You Do ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง How Do You Do หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง How Do You Do เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง How Do You Do

ข่าวบันเทิง