1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Snoop Dogg

เนื้อเพลง Hell Yeah - Snoop Dogg

เนื้อเพลง Hell Yeah

[sound of glass shattering]

[Snoop] Yeah, ha ha, Snoop Dogg
[W.C.] Dub C.. heh, yeah
[Snoop] All up in here, bay-bay.. yeah
[W.C.] Uh-huh
[Snoop] Straight G thang, yeah

[W.C.]
Code of the night is droppin these thangs on your dome
Hittin up my enemies, mad doggin em with a heart full of stone
BLAM BLAM! Kickin yo' door down, throwdown, dirty and low down
It's bout to go down, who ready for the showdown?
Which one of y'all wanna be the first to get tossed in the tussle
Buckle, choked up by these muscles and, taste these knuckles
Lost I'm runnin em all, haters I'm gunnin em all
Tricks I done done em all then I ain't go no love for none of y'all
I'm comin through like a Brougham, givin it up with both hands
Slaughterin your whole fam, rippin up the program
Total chaos, deadly as snake eyes, so cain't
none of you bustaz hurt me - fool I'm a G with no mercy

[Snoop Dogg]
When I say, "Hell" - you say, "Yeah"
(c'mon) Hell - yeah (c'mon) hell - YEAH
(c'mon) Hell - YEAH! (everybody c'mon) hell - YEAH!
(everybody-body) Hell - YEAH!
(c'mon, c'mon) Hell - yeah (ha ha)

[Chorus: Snoop Dogg]

If you down with these hits say HELL YEAH
If you came to get busy say HELL YEAH
If you like what you see say HELL YEAH
If you down with me, say HELL YEAH
If you like what you see say HELL YEAH
If you came to get busy say HELL YEAH
If you down with 'Stone Cold' say HELL YEAH
Party people in the house say HELL YEAH

[W.C.]
Gettin my bail on, swell on, far from a rookie
I SPIT in your face and look at ya dare ya to say somethin to me
Temper tantrum, smash random, quick to put you in a casket
The fool that run up is that fool to get his ass kicked
[???] you the ones, it's an open invitation
These ass-kickins I'm dishin they got no discrimination
Patience, long gone, I'ma, chalkin em off
Walkin up bombin on sight cause I'm through talkin to y'all
Hands up loc I'm lit up, fed up, ready to bust, shakin em up
Wettin em up, slangin these knuckles cameras I'm gettin em up
Raised on the turf where we, slay for the turf
And I'm the realest rider to walk the, face of this Earth
Strapped you best to be, ain't no standin next to me
Checkin me, thought I warned you cowards about testin me
Pressin me, see the game of pain, yo I'ma plug it
I'm so rugged - shhhh, I'm cold blooded

[Chorus]

[W.C.]
Yeah, y'all know what time it is
Y'all know how it's goin down
No surrender no retreat no takedown
Beanie Mac cookin up the track
That's right, Snoop Dogg and Dub-C ridin in the back
Make sure y'all know what time it is
Huh huh, yeah, we gon' make this happen
for everybody out there, the heat bangers, and headbangers
Check this out - what's crackin homey?

[Chorus]

[Snoop]
All up in this be-i-itch

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Hell Yeah ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Hell Yeah หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Hell Yeah เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ