1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Snoop Dogg

เนื้อเพลง P.I.M.P. - Snoop Dogg

เนื้อเพลง P.I.M.P.

(Snoop.talking)
Yeh you did it again my n*gga
Fa' shizzel dizzel

(50 Cent) 2x
F-i-f-t-y C-e-n-t and S-n-double O - P
We Internationally known and locally respected
Boy I know you dun' heard about me
I'm a P-I-M-P

(Snoop) (Chorus)
I don't know what you heard about me
But a b*tch can't get a blunt up outta me
I drive a Cadillac, wear a perm cause I'm a G
Cuz I'm a motherf*ckin P-I-M-P

I don't know what you've heard about me
But a b*tch can't get a crumb up outta me
I drive a Cadillac, wear a perm and I'm a G
CUZ im a motherf*ckin P-I-M-P

(snoop)
yo tha sh*t is crazy whookid
Rewind that, play that back

(50 Cent) 2x
F-i-f-t-y C-e-n-t and S-n-double O - P
We Internationally known and locally respected
Boy I know you dun' heard about me
I'm a P-I-M-P

(Snoop) (Chorus)
I don't know what you heard about me
But a b*tch can't get a blunt up outta me
I drive a Cadillac, wear a perm cause I'm a G
Cuz I'm a motherf*ckin C-R-I-P

I don't know what you've heard about me
But a b*tch can't get a crumb up outta me
I drive a Cadillac, wear a perm and I'm a G
Cuz I'm a motherf*ckin P-I-M-P

(Snoop)
Yeh b*tch I got my now and later gators on
I'm 'bout to show you how my pimp hand is way strong
You dead wrong if you think the pimpin gon' die
12 piece with a 100 hoes by my side
I'm down with that n*gga 50 like I'm down with blue
F*ck Cu's, nah n*gga motherf*ck you
G-U-N-I-Tizzee, f*ckin with me and the D-P-Gizzee
N*ggas in New York know how Doggie get down
I got my n*ggas in Queens, i got my b*tches uptown
I got my business in Manhattan, I aint f*ckin around
And got some b*tter pecan Puerto Ricans, from the boogie down (down)
That's waitin on me to return,
So they can snatch these braids out and put my sh*t in a perm (word word)
They love it when I get to Crippin
And spittin this magni-gni-ficent pimpin

I don't know what you heard about me
But a b*tch can't get a blunt up outta me
I drive a Cadillac, wear a perm and I'm a G
Cuz I'm a motherf*ckin P-I-M-P
I don't know what you heard about me
But a b*tch can't get a crumb up outta me
I drive a Cadillac, wear a perm cause I'm a G
Cuz I'm a motherf*ckin P-I-M-P

(50 Cent)
It's G-Unit and the DPG
From New York City to the LBC
I break it down for you I'm a P-I-M-P
When my gun go off n*gga ask about me

N*gga look what dun' happen since your b*tch dun' chose
My wrist dun' froze I'll show you how I get them hoes
I'll spit that G that be f*ckin with their brain
Have รƒยขรขโ€šยฌร‹ล"em on a track when it's freezing in the rain
Scream on a b*tch with the nerve to complain
Like b*tch you dead wrong
If you catch a date you be warned
You said you want the finer things in life
You gotta go out and get it
And I'll be right here waiting when you come back with it
You see I was born to break a b*tch
My instructions to make a b*tch
I got me a New York Knicks, Celtics, and a Laker b*tch
I got that G that make these hoes have a change of heart
I'm a natural I've been good at this from the start

(Snoop)
I don't know what you heard about me
But a b*tch can't get a blunt up outta me
I drive a Cadillac, wear a perm and I'm a G
Cuz I'm a motherf*ckin P-I-M-P
I don't know what you've heard about me
But a b*tch can't get a crumb up outta me
I drive a Cadillac, wear a perm cause I'm a G
Cuz I'm a motherf*ckin P-I-M-P

Hoo, hoo
Hoo, hoo
Hoo, hoo
Hoo, hoo
(Don Magic Juan.talking)
It's goin down now with 50, and big Snoop Dogg, and the Arch Bishop Don Magic Juan riding shotgun with Whoo Kidd, the straight up pimp. It's crack-a -lackin.
It's pimps up, you know it's hoes down. It's green for the money, gold for the honey.
We off and we runnin' with 50 and Snoop Dogg and the Mackalennium.
Keep it down playa. Pimps up, you know the rest. Check.

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง P.I.M.P. ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง P.I.M.P. หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง P.I.M.P. เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ