เนื้อเพลง Still A G Thang - Snoop Dogg

ดู 4,211 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Snoop Dogg | เพิ่มเมื่อ 17 พฤษภาคม 2546

เนื้อเพลง Still A G Thang

Yeah yeah yeah I'm fin up in the corner in my
lowrider dogg. Ya heard me?

Top dollar with the gold flea collar
dippin' in my blue Impala (DPG)
[Repeats throughout intro]

(Yeah it's still a G thang)
It's time for all the lowriders out there
yeah all the dippers you like to get ya dip on
hit a switch or two, bang a corna' sittin' on threes
yeah right trip...

It's like 4 & to the 5 & to the 6 & to the 7
I once was told that all doggs go to Heaven
Well how ya been where ya been & what it look like?
My game trump tight especially when it bump like
four DPG's gettin' crazy
& No Limit is the label that pays me!
Ridin' 'round town layin' game down like Goldie
& I remember what my momma showed me
told me game recognize game
& stay true to what ya do & don't be ashamed
I got all my game from her sometimes I have to wonder
how I keep from goin' under I'm a cold muthaf*cka
I fall to my knees & thank God before I do my thang
I don't know why, I love to gangbang
See life ain't nuthin' but a twist anyway b*tch anyway
you can say what you wanna say
Just don't get in my way 'cause I'm a mean old
Fiend know C know & P know see loc
We make music for the thugs and the bangers
and the b*tches. F*ck you R&B singers
She want a n*gga with his khackies hangin' real low
in a black rag Sixty-four hmm
Rollin' down the street lookin' way clean
bangin' that real sh*t n*gga like Al Green
I'm headed straight to the LB
forget it that's what they tell me
Sell me everythang except some bullsh*t
and when it's time for the gunfight n*gga pull quick
Cause ain't nothin' b*tter but us
and n*gga you'll get wet up for f*ckin' with my cheddar
It's cold outside n*gga grab ya sweater
and that bad b*tch you f*ckin' with
n*gga she get ya set up
Boy you done put all ya trust in that hoe
didn't ya see what happened to the President n*ggaro
livin' in a tight house big as the White House
You f*cked around & stuck ya d*ck
in that white b*tch mouth
What you talkin' 'bout? Fool I'm dirty like the South
and to be real I feel that's how I'm comin' out
Back on the hoe stroll highway pimp patrol
put ya cuffs on ya girl n*gga let her off parole
Man n*gga way cold with his game
What's his muthaf*ckin' name? Who me?
I'm the capital S I don't f*ck with stress
N double O-P D-O muthaf*ckin double G
Coldest entertainer gangbanger since Alphonz Capone
Count money like Basie police try to chase me
N*ggas try to replace me but you can't
I'm ridin' in a tank I'm blowin' hella dank
So whether ridin' in ya lo-lo or smokin' on some doe doe
spread the word and take the fo' door
The Last Don done hooked up with the muthaf*ckin'
King of the coast with the most here's a toast
and Snoop Dogg is the representer
through the n*ggas & G's through the LBC's
and the Calio projects Brooklyn to Queens
Chi-town woe now the Dogg Pound in the house
everytime we touch down right next to my hometown
D-town (Detroit) Eastside St. Louie (St Louie)
Spokane get ya money man tic-tock
Little Rock right next to Houston, Texas
home of Rap-A-Lot we like to jack a lot
gimme what ya got let me get that up out ya n*gga
I got ya somethin' for the summertime while it's hot
and got the b*tches posted up in the parkin' lot
and guess what she want the
n*gga with the biggest nuts (Who dat?)
A n*gga who don't give a f*ck
Ya see n*ggas like me all we see is
money, power moves, and a b*tch a week
And last but not least my n*gga *B-O-Z*
much love from the N.O. my n*gga Feel me?
and my little cousin D-A-Z forever n*gga
this DPGC and oh yeah Dr. D-R-E
you know where I'm at n*gga holla at me
get at me holla at me n*gga holla at a dogg that's real
y'all n*ggas know what's happenin'
It's still a (DPG) thang
It's still a G thang

Top dollar with the gold flea collar
dippin' in my blue Impala (DPG)
[Repeats 'til end with adlibs]

เนื้อเพลง Snoop Dogg ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Still A G Thang ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Still A G Thang หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Still A G Thang เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ