1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Snoop Dogg

เนื้อเพลง The Bidness - Snoop Dogg

เนื้อเพลง The Bidness

Ay whassup my nig?
Sh*t, just chillin, what's happenin?
Sh*t nuttin, whatchu up to?
Sh*t, not too much - ay you ain't seen that n*gga Snoop?
Man hell naw, I been callin that n*gga since Starsky & Hutch
I ain't fin' to call that n*gga no more man
Tchk, oh like that?
Man f'real man, I ain't buyin that new album either
I'ma download that motherf*cker for free
Let that n*gga know when I see him man
Sh*t, there he go right there
Huh?

[Snoop Dogg]
I don't say much
I don't say Alize, no I don't say Dutch
Keep yo' hands off until I say, okay touch
I never come off tacky, I'm a boss exactly
I'm like the slick suit Snooperfly Versace
Conversation flashy, y'all n*ggaz can't match me
I talk to you slow, so your game can roll
Take advice from a player, don't love her just play her
Boy I never could dare, to pay double the fare
Man I swear to God it's gon' be some trouble in here
Before I pay that b*tch, I'm like a bossy hog
Half dog, half gorilla, b*tch Donkey Kong
N*ggaz thirst for hoes, I got a thirst to ball
Tryin to knock a pimp's hustle, be the first to fall
F*ckin with a-hundred-fifty, whole can of vodka
Mixed with gangbang, got a program like Poppa (hey hold up man)
I'ma do you a favor, let this pimpin save ya
Leave that b*tch alone, the homies call her Ms. Behavior
Boy you move too fast, done too much talkin
I'm too much walkin to one who keep hoes hawkin
Don't f*ck with Snoop too much cause he goes off when
n*ggaz mouth too much, so please no flossin
I step up quicker, cause the game don't pause
I gotta stay s*cka free, cause it ain't no laws
Dig this y'all

[Chorus: Snoop Dogg]
That's the bidness mayne, step my game up up in this mayne
Long hours hard minutes mayne, with this hustle on splendid mayne
P.A. perfect attendance mayne

[Snoop Dogg]
Cause I'm a boss..
Yeah, real bossy like, and sometimes flossy
And if you f*ckin with that
{"I-I know, I, I-I-know, I know you gonna dig this"}

I had to tell you the truth homey, but you got mad
Yeah I hurt yo' feelings, F*CK IT, it's too damn bad
I'm a major player, I got major game
I might floss a different b*tch, but the pimpin the same
I ain't got time for no haters, I lay 'em flat on they back
I'm from the Dogg Pound homey, I don't f*ck with them cats
I f*ck with, n*ggaz, who be bustin them shots
I'm talkin Long Beach, Inglewood, Compton, Watts
Close your chops, I knows your spots
Keep talkin n*gga I'll expose your knots
You ain't ready for daddy, boy I do this for fun
It's like you versus Kobe ballin one on one
You ain't got no chance, you ain't got no fans
I kick the sh*t out you punk, look momma no hands
I'm not a, holy roller but I pray so hard
Help me, I'm sendin these b*tch n*ggaz straight to God
Sh*t I'm too damn grown, conversation is sho't
While your talk is funny, Jack I talk with money
Keep the chain on bling, the rock is sunny
For you smart mouthted b*tches I ain't that dummy
{"HELL NO," he replied}

[Chorus]

{"GOD DAMN!"} {"Let me tell you somethin"}

[Chorus]

[Snoop Dogg]
That's the bidness, that's the bidness
Aww, that's the bidness, can I get a witness?
Aww, yeah, that's the bidness, aww yeah, say what, yeah
That's the bidness, but can I get a witness?

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง The Bidness ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The Bidness หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The Bidness เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ