เนื้อเพลง Sugar - System of A Down

ดู 15,479 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน System of A Down | เพิ่มเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2545

เนื้อเพลง Sugar

The kombucha mushroom people,
Sitting around all day,
Who can believe you,
Who can believe you,
Let your mother pray, (Sugar)

Well I'm not there all the time you know
Some people, some people, some people,
Call it insane, yeah they call it insane, (sugar)
I play Russian roulette everyday, a man's sport,
With a bullet called life, yeah called life,(sugar)
You know that every time I try to go
Where I really want to be,
It's already where I am,
Cause I'm already there….(sugar)

The kombucha mushroom people,
Sitting around all day,
Who can believe you,
Who can believe you,
Let your mother pray, (sugar)

I got a gun the other day from Sako,
It's cute, small, fits right in my pocket,
Yeah, right in my pocket, (sugar)
My girl, you know, she lashes out at me sometimes,
And I just kick her, and then she's O.K. ,she's O.K.(sugar)
People are always chasing me down,
Trying to push my face to the ground,
Where all they really want to do,
Is s*ck out my mother f*cking brains, my brains (sugar).

The kombucha mushroom people,
Sitting around all day,
Who can believe you,
Who can believe you,
Let your mother pray~,

I sit, in my desolate room, no lights, no music,
Just anger, I've killed everyone,
I'm away forever, but I'm feeling better,
How do I feel, What do I say,
F*ck you, it all goes away,
How do I feel, What do I say,
F*ck you, it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away.
s O.K. ,she's O.K.(sugar)
People are always chasing me down,
Trying to push my face to the ground,
Where all they really want to do,
Is s*ck out my mother f*cking brains, my brains (sugar).

The kombucha mushroom people,
Sitting around all day,
Who can believe you,
Who can believe you,
Let your mother pray~,

I sit, in my desolate room, no lights, no music,
Just anger, I've killed everyone,
I'm away forever, but I'm feeling better,
How do I feel, What do I say,
F*ck you, it all goes away,
How do I feel, What do I say,
F*ck you, it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away.

เนื้อเพลง System of A Down ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Sugar ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Sugar หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Sugar เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ