เนื้อเพลง City Hall - Tenacious D

ดู 17,316 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Tenacious D | เพิ่มเมื่อ 21 ธันวาคม 2547

เนื้อเพลง City Hall

All you people up there in City Hall,
You're f*ckin' it up for the people that's in the streets.
This is a song for the people in the streets,
Not the people City Hall.
All you motherf*ckers in the streets it's time to rise up, up up up
Come along children and f*ckin' rise!

Lots of times when me and KG are watchin'
All the f*ckin' sh*t that goes down at City Hall,
We get the feeling we should f*ck sh*t up,
Yeah we should f*ckin' start a riot.
A Riot!

We have 'em screaming in the streets,
we have 'em tippin' over sh*t and breakin' f*ckin' windows of small businesses,
and settin' f*ckin' fires!
and settin' f*ckin' fires!
and settin' f*ckin' fires!

[spoken]
And then after the smoke is cleared,
and the rubble has been swept away,
me and KG will peek out our heads.
We've been watching the riots on a monitor twenty floors below sea level,
from a bunker.

We did it Rage-Kage, we beat the bastards of City Hall!
[laughs] But now what will we do?
We must rebuild. But who will lead us in the rebuilding process?
Man, it's got to be someone with the know-how
and the elbow grease to lead us to a new land.
No, not me and KG, we don't have the cognitive capacity to lead...
Alright, we'll do it!

[sung]
We'll lead as Two Kings,
We'll lead as Two Kings.
Ahhhaaa (Two Kings, we'll lead as Two Kings)
Ah-ha ah-how,
We'll lead as Two Kings.

[spoken]
The first decree is to legalize marijuana.
The tyranny and the bullsh*t's gone on too long.
You old f*ckin' shrivs who blocked it's legalization,
you're banished from the land!

[sung]
We'll lead as Two Kings,
We'll lead as Two Kings.
Ahhhaaa (Two Kings, we'll lead as Two Kings)
Ah-ha ah-how,
Lead as Two Kings.

[spoken]
The second decree: no more pollution, no more car exhaust,
or ocean dumpage. From now on, we will travel in tubes!

[sung]
We'll lead as Two Kings, oh, yeah,
We'll f*ckin' lead as Two Kings.

[spoken]
Get the scientists working on the tube technology, immediately.
(Tube technology.) Chop, chop, let's go.

[spoken]
Third decree: no more... rich people: and poor people.
From now on, we will all be the same... ummm, I dunno,
I gotta think about that...

[sung]
We'll lead as Two Kings
Ah yeah, ah yeahhhahahaha.
Ha-ha-ho-hee, ha-ha-ho-hee-ha-ha-ho-ho-ho-ho.

[spoken]
[JB:] Oh my God.
[KG:] Ahh... What?
[JB:] Dude, the red phone is flashing.
[KG:] Oh, yeah.
[JB:] Let me scoop that up. Hello? Two Kings.
[KG:] Who is it?
[JB:] What?! No! No f*cking way!
[KG:] What?
[JB:] Rage, there's a potato famine in Idaho, you gotta go down there!
[KG:] Oh my God... what?
[JB:] Dude, I gotta stay here!
[KG:] Why do I have to go?
[JB:] Please! Please!
[KG:] Oh, God, okay.
[JB:] Awesome... is he gone? Alright, emergency meeting of Parliament.
All right Parliament, I know this is f*cked up,
but Rage, he can't be King anymore.
Dudes, he's encroaching on my decrees!
Seriously, let's make him "Duke," a kick ass "Duke."
Or "leader formerly known as King," but-- uh-oh he's comin' back...

[sung]
We'll lead as Two Kings, oh yes
we'll really lead as Two Kings.

[spoken]
[KG:] Uh, dude?
[JB:] Rage.
[KG:] I went all over Idaho...
[JB:] Yeah?
[KG:] Uh, plenty of potatoes everywhere.
[JB:] What? There was no famine?
[KG:] Yeah, there was no famine, no.
[JB:] Dude.
[KG:] I don't know what's uh...
[JB:] A toast...
[KG:] A toast...
[JB:] Long live the "D."
[KG:] Long live the "D."
[clinking of glasses]
[JB:] Long live me. I'm sorry, I poisoned your wine.
[KG:] What?
[JB:] For the good of the land.
[KG:] You p-- I poisoned yours... huh heh, as well.
[JB/KG:] Noooooooooo!!!!!
No!

[sung]
City, city, city, city, city, city, sh*tty.
Sh*tty, city, sh*tty, sh*tty, city, city, sh*tty.
Hall, hall, hall, hall, hall, hall, hall, hall.

People inside me are askin' me to smoke up City Hall,
'Cause no one here is talkin'.
People inside me are askin' me to blow up City Hall,
'Cause no one here is rockin'.

People inside me are askin' me to blow up City Hall,
'Cause everyone is Rock-'em Sock-'em Robots.
Everyone is Rock-'em Sock-'em Robots.
Everyone is Rock-'em Sock-'em GO! OH!

[spoken]
[JB:] Don't, cut that part out.

[KG:] We've got it.

[JB:] Um, do you believe in God?
[KG:] I believe, I believe.
[JB:] You do?
[KG:] I believe in God. I believe in God.
[JB: (laughs)] Y'do--
[KG:] I believe in God.
[JB:] Do you?
[KG:] I believe in God.

เนื้อเพลง Tenacious D ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง City Hall ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง City Hall หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง City Hall เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ