1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. The Bloodhound Gang

เนื้อเพลง A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is - The Bloodhound Gang

เนื้อเพลง A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is

I was lonelier than Kunta Kinte at a Merle Haggard concert that night I strolled
on into Uncle Limpy's Hump Palace lookin' for love. It had been a while. In fact,
three hundred and sixty-five had come and went since that midnight run haulin' hog
to Shakey Town on I-10. I had picked up this hitchhiker that was sweatin' gallons
through a pair of Daisy Duke cut-offs and one of those Fruit Of The Loom tank-tops.
Well, that night I lost myself to ruby red lips, milky white skin and baby blue eyes.
Name was Russell.

Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'
Well I find it's quite a thrill
When she grinds me against her will
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'

Well, faster than you can say, "shallow grave", this pretty little thing come
up to me and starts kneadin' my balls like hard-boiled eggs in a tube sock. Said
her name was Bambi and I said, "Well that's a coincidence darlin', `cause I was
just thinkin' about skinnin' you like a deer." Well she smiled, had about as much
teeth as a Jack-O-Lantern, and I went on to tell her how I would wear her face
like a mask as I do my little kooky dance. And then she told me to shush. I guess
she could sense my desperation. `Course, it's hard to hide a hard-on when you're
dressed like Minnie Pearl.

Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'
Well I find it's quite a thrill
When she grinds me against her will
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'

So, Bambi's goin' on about how she can make all my fantasies come true. So I says,
"Even this one I have where Jesus Christ is jackhammering Mickey Mouse in the
doo-doo hole with a lawn dart as Garth Brooks gives birth to something resembling a
cheddar cheese log with almonds on Santa Claus's tummy-tum?" Well, ten beers,
twenty minutes and thirty dollars later I'm parkin' the beef bus in tuna town if
you know what I mean. Got to nail her back at her trailer. Heh. That rhymes. I have
to admit it was even more of a turn-on when I found out she was doin' me to buy
baby formula.

Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'
Well I find it's quite a thrill
When she grinds me against her will
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'

Day or so had passed when I popped the clutch, gave the tranny a spin and slid
on into The Stinky Pinky Gulp N' Guzzle Big Rig Snooze-A-Stop. There I was browsin'
through the latest issue of "Throb", when I saw Bambi starin' at me from the
back of a milk carton. Well, my heart just dropped. So, I decided to do what any
good Christian would. You can not imagine how difficult it is to hold a half gallon
of moo juice and polish the one-eyed gopher when your doin' seventy-five in an
eighteen-wheeler. I never thought missing children could be so sexy.
Did I say that out loud?

Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'
Well I find it's quite a thrill
When she grinds me against her will
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin'

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ