1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. The Bloodhound Gang

เนื้อเพลง I Wish I Was Queer So I Could Get Chicks - The Bloodhound Gang

เนื้อเพลง I Wish I Was Queer So I Could Get Chicks

If your ass is a Chinese restaurant I'll have the poo-poo platter
My friend Jerry Vandergrift kissed me in Home Ec. class
Later in the afternoon some jarheads in the locker room kicked my ass
I said guys I'm like you I like Monster Trucks too
Wanna see how many push-ups I can do?
I just wish I was queer so I could get chicks

Chicks dig guys that are
Queer guys that don't dig
Chicks that don't dig guys like me
See I'm not queer I'm too ugly

But if I were handsome just imagine how great it would be
Incognito as gay though but not actually that way though pseudo homo phony
Maybe it's a stupid theory or maybe just stupidity
But if I was a queerbee in the fashion industry
Scoring with a super model would be easy
Cause 'super model' means voluptuous but is also is synonomous with 'super dumb'
Ya see I'd be a good listener so she'd treat me like a sister and soon I'd become
That trusted friend that cares that rubs her back and braids her hair
No it wouldn't be a week before I'm in her underwear
I wish I was queer so I could get chicks

Chicks dig guys that are
Queer guys that don't dig
Chicks that don't dig guys like me
See I'm not queer I'm too ugly

Doesn't matter what I'm packin' in my denim it's what's in my genes
The only smoked meat the only sausage I would eat is made by Jimmy Dean
See I'm not to keen on the smell of Vaseline
No I'm not Princess Di and I don't wanna be a queen
I wish I was queer so I could get chicks

Anyway if I were gay I'd have to change my name to Dirk or Lewis
Hang out with my mom's hair stylist his name is Kip he's got a lisp he talks like this
And wear my mother's lingerie learn the songs of Broadway
And appreciate Depeche Mode and avant garde ballet
I wish I was queer so I could get chicks

Chicks dig guys that are
Queer guys that don't dig
Chicks dig guys that are
Queer guys that don't dig
Chicks dig guys that are
Queer guys that don't dig
Chicks that don't dig guys like me
See I'm not queer I'm too ugly
And I don't shave my heiny
Don't shave my heiny
See I'm not queer I'm too ugly

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง I Wish I Was Queer So I Could Get Chicks ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง I Wish I Was Queer So I Could Get Chicks หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง I Wish I Was Queer So I Could Get Chicks เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ