1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. The Bloodhound Gang

เนื้อเพลง One Way - The Bloodhound Gang

เนื้อเพลง One Way

Jimmy Pop's not pooper not a pauper but a popper
And I got more pop than Orville Redenbacher
I gots more gravy than the whole Gravy Train
When I'm kooky going loopy like a man insane
I won't be around when the world ends
So the only thing that I recycle is your girlfriend
Aaww back to the side I jump up I swing
When I'm using Knockem' Sockem' ya know I'm playing it to win
The Nina the Pinta the Santa Maria
See you later salamander cause I wouldn't want to be ya
I'm a chip I'm an Pringle cause you know I gots the flavor
Pop me up in your mouth like I was a Life Saver
I ain't got no soul but I got more than Don Henley
I'm whiter than Casper but I'm not that friendly
Marco Polo you tried to fly solo
Make your thoughts vocal I'll put ya in a choke hold

One way or another I'm gonna find ya I'm gonna getcha getcha getcha getcha
One way or another I'm gonna find ya I'm gonna getcha I'll getcha

I'm a gangster no I'm a gangster b*tch
Your momma gave me head your girlie gave me the itch
Scratch it back the bass beats fast listen to the shotgun blast
In the oven you'll get burned or in the tank that you'll get gassed
Fake-o like Bacos never mistake though
Showing up painted up fresh from Macco
Coming in on stereo rounder than a Cheerio
Quick to fill your fix and I'm dizzier than a merry-go
Rock this obnoxious I'm truly not nice
Cause I'm blood s*cking evil like Muppets on ice
Arriba arriba I'm the under achiever
Gonna leave it to Beaver I'm the daydream believer
I'm like Mothra man with my big wingspan
And your the mother f*cking jap that killed my offspring Chan
I'm a menace to society gonna fill the prophecy
First I'll drink your Genesee and then I'll take your liberty

One way or another I'm gonna find ya I'm gonna getcha getcha getcha getcha
One way or another I'm gonna find ya I'm gonna getcha I'll getcha

I'm a tarantula in your Chiquita
And when you're peeling back the skin I'm gonna see ya
I'm gonna bite ya I'm gonna bite ya
I'm Jimmy Pop I'll tell you straight up I don't like ya
Cause I'm cold kicking lyrics till the day I die
Many fail to copy at least they still try
Busting up vocabulary is what I do most
I'm gonna spread your legs like b*tter and gobble ya up like toast
You went for the cherry you went bobbing for the apple
But the apple it be rotten and you had to eat the scrappple
Scrapple? Pig meat from a pig pen hog leftovers your girlfriend
Flex to the effects and I don't care what nobody thinks
Eating all you sherbert and dropping all your Tiddiley Winks
Whoop goes my arm I think it's outta socket
Come over little girlie I got some candy in my pocket

One way or another I'm gonna find ya I'm gonna getcha getcha getcha getcha
One way or another I'm gonna find ya I'm gonna getcha I'll getcha

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง One Way ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง One Way หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง One Way เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ