เนื้อเพลง We Are The Knuckleheads - The Bloodhound Gang

ดู 2,848 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน The Bloodhound Gang | เพิ่มเมื่อ 2 มีนาคม 2545

เนื้อเพลง We Are The Knuckleheads

Who's the knuckleheads?
We Are The Knuckleheads?
Who's the knuckleheads?
We are the knuckleheads?
Who's the knuckleheads?
We are the knuckleheads?
Who's the knuckleheads?
We're the knuckleheads?

If you would be the peanut b*tter then I would play the jelly
I'll peel apart your bread and then I'll penetrate your belly
Your blood stains mighty bad I wash it off with coast
Now I'll take my jelly and spread it on your toast
No one rhymes faster the mic is my blaster
So grasp some Shasta the mighty mic master
Giving ya communion with your lips on my cup
Pump pump pump pump me up
Now if you're the waterboy, I'm the heavyweight contender
I'm gonna mix you all up like a Black N' Decker blender
If you would be the Telstar, then I'd have to be Defender
I'll be out in just four weeks, I was a first offender
You're a dumb ass stupid Vera and I'm the one that Flo calls Mel
Puttin' holes right through your body like Harvey Keitel
You're a broken down Big Wheel I'm a banana-seated Schwinn
Take the b*tt of your gun and smash their nose in
I'm a Lego-Eggo maniac I'm stickier than some Fun Tack
Trip to the store and get another six pack
Bomb dropping like at ground zero
Like Colonel Klink is getting f*cked by Hogan's Heroes
Eenie meanie miney mo you took your shot you missed
I wasn't a good boy this year I'm not on santa's list
I gave your girl some sausage and than I slit your wrists
Now I'm taking your ass out like my name was Burgeous Meredith

Who's the knuckleheads?
We are the knuckleheads?
Who's the knuckleheads?
We are the knuckleheads?
Who's the knuckleheads?
We are the knuckleheads?
Who's the knuckleheads?
We're the knuckleheads?

Fast fast quick Bic like ass when ya pass gas
You threw it like a girl that's why you got picked last
And Mr. Easy Does It never did it now did he
Jesus is coming so look busy
And you and your chumps are gonna get your lumps
I got the goose that laid the golden egg you got goose bumps
Cause I'm black y'all, it's a fact y'all
And if you try to take what's mine I'll take it back y'all
I wish all skinheads smelled like Mr. Clean
And that girl from Jersey really was nineteen
Cause the whole damn world would be peachy keen
With Rip Taylor on the cover of every magazine so go
Rip Rip Rip Taylor
Rip Rip Rip Taylor
Rip Taylor Rip Taylor
Your girlfriend we nailed her
My mom's got opposable thumbs
Your mom's Weezie Jefferson
I'd rather eat fresh heiny chow
And I ain't crazy about no goddamn b*tthole no how
Batter roll and whip ya like a f*ckin' canoli
If Satan had a hockey team then I'd be the goalie
Cause we're dumber than driftwood dumber than your mama
Dumber than a supermodel dumber than Kwanza

Who's the knuckleheads?
We are the knuckleheads?
Who's the knuckleheads?
We are the knuckleheads?
Who's the knuckleheads?
We are the knuckleheads?
Who's the knuckleheads?
We're the knuckleheads?

เนื้อเพลง The Bloodhound Gang ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง We Are The Knuckleheads ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง We Are The Knuckleheads หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง We Are The Knuckleheads เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ