เนื้อเพลง If You Leave Me Now - The Isley Brothers

ดู 8,147 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน The Isley Brothers | เพิ่มเมื่อ 16 มกราคม 2547

เนื้อเพลง If You Leave Me Now

[Intro]
Don't go
Don't go
Oh whoa, don't go, yeah
Don't go, you can't leave me now
Oh, oh, whoa don't go

If You Leave Me Now
You take away the biggest part of me, oh baby
Ooooh no, woman please don't go
Ooooh no, I gotta have your lovin'

And if you leave me now
You'll take away the very heart of me, babe
Don't break my heart woman
Oooh no, no baby please don't go
Oooh no, I want you to stay

Oh listen
A love like ours, this love is hard to find
How could we let it slip away, oh whoa
You see we come too far baby, to leave it all behind
Look around
How could we end it all this way, don't
When tomorrow comes and we both regret
The things that we said, said today baby

Oh yeah, don't leave me
Don't leave me, don't leave me, ooh yeah
Try and understand baby

Ooooh, baby
A love like ours, this love is hard to find
They don't have any baby
How could we let it slip away, oh it's slippin' baby
I feel it slippin' baby, slippin' away
We come too far to leave it all behind
How could we end it all today
Oh when tomorrow comes and we'll both regret
The things that we said today, baby
I don't want that on me girl

And oh
If you leave me now, you'll take away the biggest
The biggest, the biggest part of me
Oooh, oh no, don't go baby
Oooh, I just want you to stay, shorty
Stay baby, stay, stay, stay babe
Don't go baby
La da da da da da da da da
Please don't go
No, no, no, no, no, no
Oh, I ain't gon' let you leave babe
Oh, I'm gonna try my best to stop you baby
Oh babe

Oh, this is Mr. Biggs baby (Don't go)
Oh, you know he can't let you do that (Don't go)
Not this week, not today, not this year (Don't go)
No way, no no no no no (Don't go)
No way baby (Don't go)
Oh you ain't leaving
Nobody leaves Mr. Biggs
Means you too baby (Don't go)
Oh yeah (Don't go, don't go)
Everybody around here know it babe (Don't go)
Think about your friends (Don't go)
Think about the neighbors (Don't go)
Your mother, oh you're father (Don't go)
Even the Lord baby girl (Don't go)
What would he say to me (Don't go)
Whoa, I think he's so embarassed
And I ain't gon' have it (Don't go)
No, not today baby
If you leave me now
Move, walk away from the door
Close that door girl

เนื้อเพลง The Isley Brothers ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง If You Leave Me Now ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง If You Leave Me Now หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง If You Leave Me Now เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ