1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Barbra Streisand

เนื้อเพลง You've Got a Friend - Barbra Streisand

เนื้อเพลง You've Got a Friend

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง You've Got a Friend ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

When you're down in trouble
And you need some loving care
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up
Even your darkest night
You just call out my name
And you know wherever I am
I’ll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I’ll be there
You've got a friend
You've got a friend
If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old
North wind begins to blow
Keep your head together
Then call my name out loud
Soon you'll hear me knocking at your door
You just call out my name
And you know wherever I am
I’ll come running, running, running, running...
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I’ll be there
You've got a friend
You've got a friend
Now, ain't it good to know
That you've got a friend
When people can be so cold
They'll hurt you
Yes, and desert you
And take your soul if you let them
Oh but don't you let them
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running, running, running, running, yeah!
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I’ll be there
Yes, I will
Yes, I will
You've got a friend
Oh, yeah, you've got a friend
Oh ain’t it good to know
Ain't it good to know
Ain't it good to know
You've got a friend
You've got a friend

Written by C. King

เนื้อเพลง You've Got a Friend ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง You've Got a Friend หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง You've Got a Friend เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง You've Got a Friend

ข่าวบันเทิง