เนื้อเพลง Everything You Know is Wrong - Weird Al Yankovic

ดู 3,428 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Weird Al Yankovic | เพิ่มเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2547

เนื้อเพลง Everything You Know is Wrong

I was driving on the freeway in the fast lane
with a rabid wolverine in my underwear
when suddenly a guy behind me in the back seat
popped right up and cupped his hands across my eyes
I guessed, "Is it Uncle Frank or Cousin Louie?
Is it Bob or Joe or Walter?
Could it be Bill or Jim or Ed or Bernie or Steve?"
I probably would have kept on guessing
but about that time we crashed into the truck
And as I'm laying bleeding there on the asphalt
finally I recognize the face of my hibachi dealer
who takes off his prosthetic lips and tells me

Everything you know is wrong
Black is white, up is down and short is long
And everything you thought was just so
important doesn't matter
Everything you know is wrong
Just forget the words and sing along
All you need to understand is
Everything you know is wrong

I was walkin' to the kitchen
for some Golden Grahams
when I accidentally stepped
into an alternate dimension
and soon I was abducted by
some aliens from space
who kinda looked like Jamie Farr
They s*cked out my internal organs
and they took some polaroids and said I was
a darn good sport
and as a way of saying thank you
they offered to transport me back to any
point in history that I would care to go
And so I had them send me back to last
Thursday night
so I could pay my phone bill on time
Just then the floating disembodied head of
Colonel Sanders started yelling

Everything you know is wrong
Black is white, up is down and short is long
And everything you thought was just so
important doesn't matter
Everything you know is wrong
Just forget the words and sing along
All you need to understand is
Everything you know is wrong

I was just about to mail a letter to my evil twin
when I got a nasty papercut
and, well, to make a long story short
it got infected and I died
so now I'm up in heaven with St. Peter by
the pearly gates
and it's obvious he doesn't like the
Nehru jacket that I'm wearing
He tells me that they've got a dress code
Well, he lets me into heaven anyway
but I get the room next to the noisy ice machine
for all eternity
and every day he runs by screaming

Everything you know is wrong
Black is white, up is down and short is long
And everything you used to think was so important
Doesn't really matter anymore because the
simple fact remains that
Everything you know is wrong
Just forget the words and sing along
All you need to understand is
Everything you know is wrong
Everything you know is wrong

เนื้อเพลง Weird Al Yankovic ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Everything You Know is Wrong ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Everything You Know is Wrong หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Everything You Know is Wrong เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ