เนื้อเพลง ผัวเทวดา (Ost. เทยไทแบนด์ เดอะซีรีส์) - เทยไทแบนด์

ดู 1,390 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน เทยไทแบนด์ | เพิ่มเมื่อ 25 ก.พ. 63

ฟังเพลง ผัวเทวดา

เนื้อเพลง ผัวเทวดา

คบหมู่กะมีแต่หมู่ซั่วๆ
อีฉันด่าผัวเด้อบ่ได้ด่าผู้อื่น
ยามเช้าปลุกบ่อยากตื่น
ยามกลางคืนบ่หลับบ่นอน

ตอนตื่นมืนตากะแก้
ตะเวนตกแนกะชวนกันไปถอน
เลาะบ้านจนหมาขี้ค้านหอน
จะแม่นออนซอน ออนซอนคักแน

สิป๋าแม่มันซะเป็นหยัง
เป็นตาซังเป็นตาซังคักแท้
เงินคำบ่หา หาแต่เรื่องว่ะนี่แมะ
บักนี่แมะ คักแท้ผัวเทวดา

สิป๋าแม่มันซะเป็นหยัง
บอกบ่ฟัง เว้าบ่ฟัง บ่เข้าท่า
อยากให้ได้สูนเด้อคุณสามีขา
ผัวเทวดา สิถืกบาทาภรรยาจักเทือ

อดไว้เด้อใจ อย่าไปเด้อตีน
ขอโทษเด้อค่ะ อันนี่อีฉันด่าผัว
คบหมู่กะมีแต่หมู่ซั่วๆ
อันนี่ด่าผัวบ่ได้ด่าผู้อื่น

อดไว้เด้อใจอย่าไปเด้อตีน
ขอโทษหลายๆ ที่เฮ็ดพวกอ้ายแตกตื่น
กินกันจนเดิกจนดื่น
อย่าให้ได้คืนมาเอิ้นเทือสอง

สิเตะให้ลอยอ่องล่อง
ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง
นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง
เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง
อยากลองของกะลองเบิ่ง

สิเตะให้ลอยอ่องล่อง
ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง
นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง
เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง
คันมีรอบสอง กะลองเบิ่ง

คบหมู่กะมีแต่หมู่ซั่วๆ
อีฉันด่าผัวเด้อบ่ได้ด่าผู้อื่น
ยามเช้าปลุกบ่อยากตื่น
ยามกลางคืนบ่หลับบ่นอน

ตอนตื่นมืนตากะแก้
ตะเวนตกแนกะชวนกันไปถอน
เลาะบ้านจนหมาขี้ค้านหอน
จะแม่นออนซอน ออนซอนคักแน

สิป๋าแม่มันซะเป็นหยัง
เป็นตาซังเป็นตาซังคักแท้
เงินคำบ่หา หาแต่เรื่องว่ะนี่แมะ
บักนี่แมะ คักแท้ผัวเทวดา

สิป๋าแม่มันซะเป็นหยัง
บอกบ่ฟัง เว้าบ่ฟัง บ่เข้าท่า
อยากให้ได้สูนเด้อคุณสามีขา
ผัวเทวดา สิถืกบาทาภรรยาจักเทือ

อดไว้เด้อใจ อย่าไปเด้อตีน
ขอโทษเด้อค่ะ อันนี่อีฉันด่าผัว
คบหมู่กะมีแต่หมู่ซั่วๆ
อันนี่ด่าผัวบ่ได้ด่าผู้อื่น

อดไว้เด้อใจอย่าไปเด้อตีน
ขอโทษหลายๆ ที่เฮ็ดพวกอ้ายแตกตื่น
กินกันจนเดิกจนดื่น
อย่าให้ได้คืนมาเอิ้นเทือสอง

สิเตะให้ลอยอ่องล่อง
ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง
นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง
เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง
อยากลองของกะลองเบิ่ง

สิเตะให้ลอยอ่องล่อง
ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง
นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง
เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง
คันมีรอบสอง

อดไว้เด้อใจ อย่าไปเด้อตีน
ขอโทษเด้อค่ะ อันนี่อีฉันด่าผัว
คบหมู่กะมีแต่หมู่ซั่วๆ
อันนี่ด่าผัวบ่ได้ด่าผู้อื่น

อดไว้เด้อใจอย่าไปเด้อตีน
ขอโทษหลายๆ ที่เฮ็ดพวกอ้ายแตกตื่น
กินกันจนเดิกจนดื่น
อย่าให้ได้คืนมาเอิ้นเทือสอง

สิเตะให้ลอยอ่องล่อง
ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง
นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง
เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง
อยากลองของกะลองเบิ่ง

สิเตะให้ลอยอ่องล่อง
ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง ลอยอ่องล่อง
นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง นอนจ่องง่อง
เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง เสร็จก่องด่อง
คันมีรอบสอง กะลองเบิ่ง

เนื้อเพลง ผัวเทวดา แบบคาราโอเกะ

khop mu ka mi tae mu suasua
ichan da phua de abo dai da phu uen
yam chao pluk bo yak tuen
yam klang khuen bo lap bo non

ton tuen muen ta ka kae
ta wen tok nae ka chuan kan pai thon
lo ban chon ma khi khan hon
cha maen onson onson khak nae

si pa mae man sa pen yang
pen ta sang pen ta sang khak thae
ngoen kham bo ha ha tae rueang wa ni mae
bak ni mae khak thae phua thewada

si pa mae man sa pen yang
bok bo fang wao bo fang bo khao tha
ayak hai dai sun doe khun sami kha
phua theo da si thue kaba tha phanya chak thuea

ot wai doe chai aya pai doe tin
kho thot doe kha an ni ichan da phua
khop mu ka mi tae mu suasua
an ni da phua bo dai da phu uen

ot wai doe chai aya pai doe tin
khothot lai lai thi het phuak ai taek tuen
kin kan chon doek chon duen
aya hai dai khuen ma oen thuea song

si te hai loi ong long
loi ong long loi ong long loi ong long
non chong ngong non chong ngong non chong ngong non chong ngong
set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong
ayak long khong ka long boeng

si te hai loi ong long
loi ong long loi ong long loi ong long
non chong ngong non chong ngong non chong ngong non chong ngong
set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong
khan mi rop song ka long boeng

khop mu ka mi tae mu suasua
ichan da phua de abo dai da phu uen
yam chao pluk bo yak tuen
yam klang khuen bo lap bo non

ton tuen muen ta ka kae
ta wen tok nae ka chuan kan pai thon
lo ban chon ma khi khan hon
cha maen onson onson khak nae

si pa mae man sa pen yang
pen ta sang pen ta sang khak thae
ngoen kham bo ha ha tae rueang wa ni mae
bak ni mae khak thae phua thewada

si pa mae man sa pen yang
bok bo fang wao bo fang bo khao tha
ayak hai dai sun doe khun sami kha
phua theo da si thue kaba tha phanya chak thuea

ot wai doe chai aya pai doe tin
kho thot doe kha an ni ichan da phua
khop mu ka mi tae mu suasua
an ni da phua bo dai da phu uen

ot wai doe chai aya pai doe tin
khothot lai lai thi het phuak ai taek tuen
kin kan chon doek chon duen
aya hai dai khuen ma oen thuea song

si te hai loi ong long
loi ong long loi ong long loi ong long
non chong ngong non chong ngong non chong ngong non chong ngong
set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong
ayak long khong ka long boeng

si te hai loi ong long
loi ong long loi ong long loi ong long
non chong ngong non chong ngong non chong ngong non chong ngong
set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong
khan mi rop song

ot wai doe chai aya pai doe tin
kho thot doe kha an ni ichan da phua
khop mu ka mi tae mu suasua
an ni da phua bo dai da phu uen

ot wai doe chai aya pai doe tin
khothot lai lai thi het phuak ai taek tuen
kin kan chon doek chon duen
aya hai dai khuen ma oen thuea song

si te hai loi ong long
loi ong long loi ong long loi ong long
non chong ngong non chong ngong non chong ngong non chong ngong
set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong
ayak long khong ka long boeng

si te hai loi ong long
loi ong long loi ong long loi ong long
non chong ngong non chong ngong non chong ngong non chong ngong
set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong set ko ngdo ong
khan mi rop song ka long boeng

เกี่ยวกับเพลง ผัวเทวดา

คำร้อง/ทำนอง อ้น อรรขรส
เรียบเรียง เอ็ม นาโนน
เพลงประกอบ เทยไทแบนด์ เดอะซีรีส์

เพลง ผัวเทวดา นี้ ถอดคำร้องและตรวจสอบโดย สยามโซน.คอม หากนำไปเผยแพร่ต่อกรุณาให้เครดิต สยามโซน.คอม หรือใส่ลิงก์กลับมาที่หน้า เนื้อเพลง ผัวเทวดา ด้วย

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง ผัวเทวดา ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - เนื้อเพลงแบบคาราโอเกะได้มาจากการแปลงโดยอัตโนมัติ อาจมีความผิดพลาดได้บ้าง - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ผัวเทวดา หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์