เนื้อเพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด - ร็อคคงคย

ดู 163 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน ร็อคคงคย | เพิ่มเมื่อ 17 พ.ย. 65

ฟังเพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด

เนื้อเพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด

เอ่อ เออ เอิง เอย เออ เอิง เอ้ย

เจิ้ดเอยเจิ้ด อาเนิดเวบคลูนมันซูน

ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด อาเนิดเวบคลูนมันซูน
กึ๊ดด็อลปรกาลำดูน ประกาแบะซ๊อบไง
เมียนปีเนียะเนียง เนียงเอยกีแบ๊ะโนวซะงาย
เมียนปีเนียะเนียง กีแบ๊ะโนวซะงาย
บองแสนเสียดาย เนียงเอยประกาลำดูน เอย

ซะเนาะเวยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง

ซะเนาะเวยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง
กระม็อบกียบอกำแปลง เนียงบานโตวกีย
บองนังออบยัว เนียงเอยคล๊ายแมกีจี
บองนังออบยัว เนียงเอยคล๊ายแมกีจี
เนียงบานโตวกียกระม็อมกียบองแต่กำแปลง เอย

ซะเนาะเอยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง

ทาเนาะเอยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง
กียโตวบัดแจงแวง เนียงมันล็อบโม
ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท
ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท
กีมันล็อบโม อังกุยยุมตะแอง เอย..

เติมตรูงบั๊กมะนอง
เนียงเอยซือค็อลกระนองซะมา
เติมตรูงบั๊กมะนอง ซือด็อลกระนองซะมา
ลำดูนเจาตา เนียงบานโตวกี
บองนังจ็อลตะเน็ง
เนียงเอยออยตามประเพณี
บองนังจ็อลตะเน็ง กระม็อมตามประเพณี
ประกร็วกพ่อแมโอวเนียงจี
ประกร็วกแตบองเวียยากรอ เอย

ปรั้บบองแคประซา เนียงเอยปรั้บกีแตประกุน

ปรั้บบองแคประซา เนียงปรั้บกีแตประกุน
กีลังจ็อลมุน ทาเนียงเอยเนียงงา
ออยปร๊ะปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา
ปีรออยปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา
ลังแมเนียงงา ปรับทาตกลง เอย

ซะเนาะเอยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง

ทาซะเนาะเอยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง
กียโตวบัดแจงแวง เนียงมันล็อบโม
ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท
ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท
กีมันล็อบโม อังกุยยุมตะแอง เอย

เติมตรูงบั๊กมะนอง
เนียงเอยซือค็อลกระนองซะมา
เติมตรูงบั๊กมะนอง
เนียงเอยซือค็อลกระนองซะมา
ลำดูนเจาตา เนียงบานโตวกี
บองนังจ็อลตะเน็ง เนียงเอยออยตามประเพณี
บองนังจ็อลตะเน็ง เนียงเอยออยตามประเพณี
โอวแมเนียงจี ประกร็วกแตบองเวียยากรอ เอย

ปรั้บบองแคประซา เนียงเอยปรั้บกีแตประกุน

ปรั้บบองแคประซา เนียงเอยปรั้บกีแตประกุน
กีลังจ็อลมุน ทาเนียงเอยเนียงงา
ปีรออยปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา
ปีรออยปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา
ลังแมเนียงงา ปรับทาตกลง เอย

เนื้อเพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด แบบคาราโอเกะ

oe oe oeng oei oe oeng oei

choet oei choet a noetwepkhlu naman sun

tha choet oei choet a noetwepkhlu naman sun
kuetdon pon ka lam dun pra ka bae so op ngai
mia na pi nia a niang niang e yaki bae now sa ngai
mia na pi nia a niang ki bae now sa ngai
bong saen siadai niang oei pra ka lam dun oei

sa nao wai sa nao a sa nao a woi no wata aeng

sa nao wai sa nao a sa nao a woi no wata aeng
kra mop kiya bo kam plaeng niang ban to wakiy
bong nang opyua niang oei khlai maeki chi
bong nang opyua niang oei khlai maeki chi
niang ban to waki yok ra mo om kiya bong tae kam plaeng oei

sa nao a oei sa nao a sa nao a woi no wata aeng

tha nao a oei sa nao a sa nao a woi no wata aeng
kiya tow bat chaeng waeng nia ngamanlo op mo
tha choet oei choet maewei rua taek a ba tho
tha choet oei choet maewei rua taek a ba tho
ki man lo op mo ang kui yu m ta aeng oei o o

toem tru ngba kama nong
niang oei suekhon kra nong sa ma
toem tru ngba kama nong sue adon kra nong sa ma
lam du na chao ta niang ban to waki
bong nangchon ta neng
niang e yo i tam prapheni
bong nangchon ta neng kra mo om tam prapheni
pra kro wok pho mae o a niang chi
pra kro wok tae bong wia yak ro oei

prap bong khae pra sa niang oei pra bokitae pra kun

prap bong khae pra sa niang pra bokitae pra kun
ki lang cho lamun tha niang oei niang nga
oi pra pi ra muen niang oei wey tu kan sa la
pi ro i pi ra muen niang oei wey tu kan sa la
lang mae niang nga prap tha toklong oei

sa nao a oei sa nao a sa nao a woi no wata aeng

tha sa nao a oei sa nao a sa nao a woi no wata aeng
kiya tow bat chaeng waeng nia ngamanlo op mo
tha choet oei choet maewei rua taek a ba tho
tha choet oei choet maewei rua taek a ba tho
ki man lo op mo ang kui yu m ta aeng oei

toem tru ngba kama nong
niang oei suekhon kra nong sa ma
toem tru ngba kama nong
niang oei suekhon kra nong sa ma
lam du na chao ta niang ban to waki
bong nangchon ta neng niang e yo i tam prapheni
bong nangchon ta neng niang e yo i tam prapheni
owamae niang chi pra kro wok tae bong wia yak ro oei

prap bong khae pra sa niang oei pra bokitae pra kun

prap bong khae pra sa niang oei pra bokitae pra kun
ki lang cho lamun tha niang oei niang nga
pi ro i pi ra muen niang oei wey tu kan sa la
pi ro i pi ra muen niang oei wey tu kan sa la
lang mae niang nga prap tha toklong oei

เพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด นี้ ถอดคำร้องและตรวจสอบโดย สยามโซน.คอม หากนำไปเผยแพร่ต่อกรุณาให้เครดิต สยามโซน.คอม หรือใส่ลิงก์กลับมาที่หน้า เนื้อเพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด ด้วย

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - เนื้อเพลงแบบคาราโอเกะได้มาจากการแปลงโดยอัตโนมัติ อาจมีความผิดพลาดได้บ้าง - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์