เนื้อเพลง ยูเอชที นี่แหละเพื่อน - ยูเอชที

ดู 57,788 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน ยูเอชที | อัลบัม ดูดีดีนะเพื่อน | เพิ่มเมื่อ 14 ส.ค. 46

เนื้อเพลง ยูเอชที นี่แหละเพื่อน

ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่อง
อยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีฟรี
สะอาดแท้แท้นี่แหละความรัก U.H.T.
ให้เธอคนนี้ให้-เธอมีไว้เพียงผู้เดียว
ดูเธอตัวก็โต๊โตคงดื่มนมทุกวัน
วิ่งตามเธอยังไม่ค่อยทันเธอช่างดูแข็งแรงและสดใส
อารมณ์เธอก็ดี๊ดีดีกับคนทั่วไป
ไม่ว่าพบเจอใครมาตั้งหลายรายชมว่าเธอนั้นดีกันประจำ
ก็คิดมาแล้วจึงอยากเอาของมาให้เธอ
อยากมาเสนอหัวใจให้เธอนี้ประกอบด้วยรัก
ที่กลั่นมาแล้วเป็นของดีไม่ได้เติมสีเติมสารอันตราย
(พูดง่ายง่ายว่าชอบมาก) (เข้าท่ามากใช่เข้าท่ามาก)
(พูดง่ายง่ายว่าใช่แน่) (ต้องใช่แน่ต้องใช่ต้องใช่แน่)
(พูดง่ายง่ายว่าชอบมาก) (เข้าท่ามากใช่เข้าท่ามาก)
(พูดง่ายง่ายว่าใช่แน่) (ต้องใช่แน่ต้องใช่ต้องใช่แน่)
(ใช่แน่แน่) ใจเรามันก็สร้างมา
มาจากความคิดดีเฝ้าดูแลมาตั้งหลายปี
ยังไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยเกเรเข้าสักครั้งหนึ่ง
เราก็ยังไม่เคยถ้าไม่เชื่อลองดูลองมาคบเลย
ไปด้วยกันซักทีจะติดใจก็คิดมาแล้ว
จึงอยากเอาของมาให้เธออยากมาเสนอหัวใจให้เธอนี้
ประกอบด้วยรักที่กลั่นมาแล้วเป็นของดี
ไม่ได้เติมสีเติมสารอันต-รายผ่านการฆ่าเชื้อ
บรรจุเอาไว้อยู่ในกล่องอยากเป็นเจ้าของ
ไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีฟรีสะอาดแท้แท้นี่แหละ
ความรัก U.H.T. ให้เธอคนนี้ให้เธอ
มีไว้เพียงผู้เดียว

ดูเธอตัวก็โต๊โตคงดื่มนมทุกวัน
วิ่งตามเธอยังไม่ค่อยทันเธอช่างดูแข็งแรงและสดใส
อารมณ์เธอก็ดี๊ดีดีกับคนทั่วไป
ไม่ว่าพบเจอใครมาตั้งหลายรายชมว่าเธอนั้นดีกันประจำ
ใจเรามันก็สร้างมามาจากความคิดดี
เฝ้าดูแลมาตั้งหลายปียังไม่เคยให้ใครมาก่อนเลย
เกเรเข้าสักครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่เคย
ถ้าไม่เชื่อลองดูลองมาคบเลยไปด้วยกันซักทีจะติดใจ
(พูดง่ายง่ายว่าชอบมาก) (เข้าท่ามากใช่เข้าท่ามาก)
(พูดง่ายง่ายว่าใช่แน่) (ต้องใช่แน่ต้องใช่ต้องใช่แน่)
(พูดง่ายง่ายว่าชอบมาก) (เข้าท่ามากใช่เข้าท่ามาก)
(พูดง่ายง่ายว่าใช่แน่) (ต้องใช่แน่ต้องใช่ต้องใช่แน่)
ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่อง
อยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีฟรี
สะอาดแท้แท้นี่แหละความรัก U.H.T.
ให้เธอคนนี้ให้เธอมีไว้เพียงผู้เดียว
ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่อง
อยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีฟรี
สะอาดแท้แท้นี่แหละความรัก U.H.T.
ให้เธอคนนี้ให้เธอมีไว้เพียงผู้เดียว
ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่อง
อยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีฟรี
สะอาดแท้แท้นี่แหละความรัก U.H.T.
ให้เธอคนนี้ให้เธอมีไว้เพียงผู้เดียว

เนื้อเพลง ยูเอชที นี่แหละเพื่อน แบบคาราโอเกะ

phan kan kha chuea banchu ao wai yu nai klong
ayak pen chaokhong mai tong pai sue hai fri fri
sa-at thae thae ni lae khwam rak U.H.T o
hai thoe khon ni hai - thoe mi wai phiang phu diao
du thoe tua ko to to khong duem nom thuk wan
wing tam thoe yang mai khoi than thoe chang du khaeng raeng lae sotsai
arom thoe ko di di di kap khon thuapai
mai wa phop choe khrai ma tang lai rai chom wa thoe nan di kan pracham
ko khit ma laeo chueng ayak ao khong ma hai thoe
ayak ma sanoe huachai hai thoe ni prakop duai rak
thi klan ma laeo pen khongdi mai dai toem si toem san antrai
( phut ngai ngai wa chop mak ) ( khao tha mak chai khao tha mak )
( phut ngai ngai wa chai nae ) ( tong chai nae tong chai tong chai nae )
( phut ngai ngai wa chop mak ) ( khao tha mak chai khao tha mak )
( phut ngai ngai wa chai nae ) ( tong chai nae tong chai tong chai nae )
( chai nae nae ) chai rao man ko sang ma
ma chak khwam khit di fao dulae ma tang lai pi
yang mai khoei hai khrai ma kon loei kere khao sak khrang nueng
rao ko yang mai khoei tha mai chuea long du long ma khop loei
pai duai kan sak thi cha titchai ko khit ma laeo
chueng ayak ao khong ma hai thoe ayak ma sanoe huachai hai thoe ni
prakop duai rak thi klan ma laeo pen khongdi
mai dai toem si toem san anta - rai phan kan kha chuea
banchu ao wai yu nai klong ayak pen chaokhong
mai tong pai sue hai fri fri sa-at thae thae ni lae
khwam rak U.H.T o hai thoe khon ni hai thoe
mi wai phiang phu diao

du thoe tua ko to to khong duem nom thuk wan
wing tam thoe yang mai khoi than thoe chang du khaeng raeng lae sotsai
arom thoe ko di di di kap khon thuapai
mai wa phop choe khrai ma tang lai rai chom wa thoe nan di kan pracham
chai rao man ko sang ma ma chak khwam khit di
fao dulae ma tang lai pi yang mai khoei hai khrai ma kon loei
kere khao sak khrang nueng rao ko yang mai khoei
tha mai chuea long du long ma khop loei pai duai kan sak thi cha titchai
( phut ngai ngai wa chop mak ) ( khao tha mak chai khao tha mak )
( phut ngai ngai wa chai nae ) ( tong chai nae tong chai tong chai nae )
( phut ngai ngai wa chop mak ) ( khao tha mak chai khao tha mak )
( phut ngai ngai wa chai nae ) ( tong chai nae tong chai tong chai nae )
phan kan kha chuea banchu ao wai yu nai klong
ayak pen chaokhong mai tong pai sue hai fri fri
sa-at thae thae ni lae khwam rak U.H.T o
hai thoe khon ni hai thoe mi wai phiang phu diao
phan kan kha chuea banchu ao wai yu nai klong
ayak pen chaokhong mai tong pai sue hai fri fri
sa-at thae thae ni lae khwam rak U.H.T o
hai thoe khon ni hai thoe mi wai phiang phu diao
phan kan kha chuea banchu ao wai yu nai klong
ayak pen chaokhong mai tong pai sue hai fri fri
sa-at thae thae ni lae khwam rak U.H.T o
hai thoe khon ni hai thoe mi wai phiang phu diao

เพลง ยูเอชที นี่แหละเพื่อน นี้ ถอดคำร้องและตรวจสอบโดย สยามโซน.คอม หากนำไปเผยแพร่ต่อกรุณาให้เครดิต สยามโซน.คอม หรือใส่ลิงก์กลับมาที่หน้า เนื้อเพลง ยูเอชที นี่แหละเพื่อน ด้วย

เนื้อเพลง ยูเอชที อื่นๆ

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง ยูเอชที นี่แหละเพื่อน ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - เนื้อเพลงแบบคาราโอเกะได้มาจากการแปลงโดยอัตโนมัติ อาจมีความผิดพลาดได้บ้าง - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ยูเอชที นี่แหละเพื่อน หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์