1. สยามโซน
 2. ละคร

ละครช่อง 7 (หน้า 9)

 • กู้ภัยหัวใจแหวว
  เริ่มออกอากาศ: 30 ก.ย. 55
  นำแสดงโดย: ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, พาทิศ พิสิฐกุล, ศรศิลป์ มณีวรรณ์, เชื้อชาติ วงศ์สวัสดิ์, ชยพล บุนนาค
 • ป่านางเสือ 2
  เริ่มออกอากาศ: 24 ก.ย. 55
  นำแสดงโดย: จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ธนพล นิ่มทัยสุข, เขตต์ ฐานทัพ, วรรษพร วัฒนากุล, ธันน์ ธนากร
 • ตะวันทอแสง
  เริ่มออกอากาศ: 21 ก.ย. 55
  นำแสดงโดย: ปกรณ์ ลัม, ดาวิกา โฮร์เน่, ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล, ชฎาพร รัตนากร, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์
 • เจ้าหญิงแตงอ่อน
  เริ่มออกอากาศ: 8 ก.ย. 55
  นำแสดงโดย: ชญานิน เต่าวิเศษ, พิชญารัตน์ เกษสำลี, พัชรมัย สุขประเสริฐ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, เด๋อ ดอกสะเดา
 • ไฟมาร
  เริ่มออกอากาศ: 5 ก.ย. 55
  นำแสดงโดย: ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร, นุสบา ปุณณกันต์, กณิณ ปัทมนันถ์, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว
 • สวนอาหารบานใจ
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.ย. 55
  นำแสดงโดย: อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, วัชรบูลย์ ลี้สุวรรณ, ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, บัณฑิตา ฐานวิเศษ
 • พ่อตาปืนโต
  เริ่มออกอากาศ: 27 ส.ค. 55
  นำแสดงโดย: วินัย ไกรบุตร, ธนา สุทธิกมล, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, สุรศักดิ์ ชติทินวัฒน์, ธัญสินี พรมสุทธิ์
  ดู พ่อตาปืนโต ย้อนหลัง
 • ทนายสื่อรัก
  เริ่มออกอากาศ: 12 ส.ค. 55
  นำแสดงโดย: รพีภัทร เอกพันธ์กุล, เอมี่ กลิ่นประทุม, เชื้อชาติ วงษ์สวัสดิ์, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, ชูศรี เชิญยิ้ม
 • สี่สหายสบายดี
  เริ่มออกอากาศ: 11 ส.ค. 55
  นำแสดงโดย: พิทรัส พฤกษกิจ, ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, สุพจน์ จันทร์เจริญ, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
 • พริกกับเกลือ
  เริ่มออกอากาศ: 4 ส.ค. 55
  นำแสดงโดย: วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, เขมนิจ จามิกรณ์, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ปฎิญญา วิโรจน์แสงประทีป
 • มนต์รักแก้บน
  เริ่มออกอากาศ: 23 ก.ค. 55
  นำแสดงโดย: โตนนท์ วงบุญ, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, อาเมเรีย จาคอป, ธีรภัทร์ แย้มศรี, ไพโรจน์ สังวริบุตร
 • ชิงนาง
  เริ่มออกอากาศ: 23 ก.ค. 55
  นำแสดงโดย: อรรคพันธ์ นะมาตร์, กันต์ กันตถาวร, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, วศิน อัศวนฤนาท
 • เก็บหอมออมรัก
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ค. 55
  นำแสดงโดย: เหมวรรษ นิตยารส, ป่านทอง บุญทอง, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, ศรุต วิจิตรานนท์, อธิชนัน ศรีเสวก
 • Oh! My Lady : รักต่างขั้ว แต่ชัวร์ว่าเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.ค. 55
  นำแสดงโดย: แชริม, ชเวชีวอน, ลีฮยอนอู, ปาร์กฮันบยอล, บังจุนซอ
 • แสบสลับขั้ว
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ค. 55
  นำแสดงโดย: ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ธันวา สุริยจักร, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร
 • เกมกำมะลอ
  เริ่มออกอากาศ: 25 มิ.ย. 55
  นำแสดงโดย: ชนะพล สัตยา, กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, ดนัย สมุทรโคจร
 • ปิ่นอนงค์
  เริ่มออกอากาศ: 8 มิ.ย. 55
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารศ, พีชญา วัฒนามนตรี, ภาณุ สุวรรโณ, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, ศุภกิจ บัวงาม
 • เกิดเป็นหงส์
  เริ่มออกอากาศ: 21 พ.ค. 55
  นำแสดงโดย: ธนพล นิ่มทัยสุข, อุษามณี ไวทยานนท์, เคลลี่ ธนะพัฒน์
 • นางแบบโคกกระโดน
  เริ่มออกอากาศ: 2 พ.ค. 55
  นำแสดงโดย: พาทิศ พิสิฐกุล, ปัณฑิตา ภูวิจารย์ เคาวเวลล์, กฤษฎา สุภาพพร้อม, กวินตรา โพธิจักร, รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง
 • มาหยารัศมี
  เริ่มออกอากาศ: 28 เม.ย. 55
  นำแสดงโดย: วงศกร ปรมัตถากร, ดาวิกา โฮร์เน่, โตนนท์ วงบุญ, ป่านทอง บุญทอง, กัญญา รัตนเพชร์
 • ขุนเดช
  เริ่มออกอากาศ: 18 เม.ย. 55
  นำแสดงโดย: วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, ศุกลวัฒน์ คณารศ, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์
 • กระบือบาล
  เริ่มออกอากาศ: 26 มี.ค. 55
  นำแสดงโดย: วงศกร ปรมัตถากร, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, คณิน บัดติยา, มรกต กิตติสาระ, กัญญา รัตน์เพชร
 • ลูกผู้ชายไม้ตะพด
  เริ่มออกอากาศ: 9 มี.ค. 55
  นำแสดงโดย: ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร, เคลลี่ ธนะพัฒน์, ธันวา สุริยจักร, ณัฐชา นวลแจ่ม
 • ไข่ลูกเขย
  เริ่มออกอากาศ: 2 มี.ค. 55
  นำแสดงโดย: รพีภัทร เอกพันธ์กุล, เอมี่ กลิ่นประทุม, อานัส ฬาพานิช, อุษณีย์ วัฒฐานะ, นพพล พิทักษ์โล่พานิช
 • ฉันรักเธอนะ
  เริ่มออกอากาศ: 29 ก.พ. 55
  นำแสดงโดย: ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, ไปรยา สวนดอกไม้, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, ป่านทอง บุญทอง, เชื้อชาติ วงษ์สวัสดิ์
 • เถ้าแก่แซ่จอห์น
  เริ่มออกอากาศ: 18 ก.พ. 55
  นำแสดงโดย: ดนัย สมุทรโคจร, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, เด่น ดอกประดู่, มณีนุช เสมรสุต, กลศ อัทธเสรี
 • สาวน้อยร้อยเล่มเกวียน
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.พ. 55
  นำแสดงโดย: รังสิต ศิรนานนท์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, อมีนา พินิจ
 • ปางเสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 23 ม.ค. 55
  นำแสดงโดย: ธนพล นิ่มทัยสุข, พีชญา วัฒนามนตรี, กันต์ กันตถาวร, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
 • City Hunter : ซิตี้ฮันเตอร์
  เริ่มออกอากาศ: 21 ม.ค. 55
  นำแสดงโดย: อี มินโฮ, ปาร์ก มินยอง, อี จุนฮยอก, ฮวาง ซุนฮี, คูฮารา
 • อสูรน้อยในตะเกียงแก้ว
  เริ่มออกอากาศ: 20 ม.ค. 55
  นำแสดงโดย: ชนะพล สัตยา, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์, ธันย์ชนก ฤทธินาคา
 • ดุจดาวดิน
  เริ่มออกอากาศ: 11 ม.ค. 55
  นำแสดงโดย: ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, กันตพงษ์ บำรุงรักษ์, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย
 • The X-Family : พันธุ์เด็กแสบ 2 นักสู้ข้ามมิติ
  เริ่มออกอากาศ: 20 ธ.ค. 54
  นำแสดงโดย: วังตงเฉิง, ไช่จื่อหวิ๋น, หล่านซินเหมย, เฉินอี้หยู, เหยียนย่าหลุน
 • Smile Pasta : สูตรรักครบรส
  เริ่มออกอากาศ: 16 ธ.ค. 54
  นำแสดงโดย: หวังซินหลิ่ง, นิโคลัส จางต้งเหลียง, ไช่สั้งฝู่, เจ้าหงเฉียว
 • โก๊ะ 7
  เริ่มออกอากาศ: 10 ธ.ค. 54
  นำแสดงโดย: อานัส ฬาพานิช, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, ธันน์ ธนากร, ดนัย สมุทรโคจร, จิลล์ โรเจอร์
 • หอบรักมาห่มป่า
  เริ่มออกอากาศ: 6 ธ.ค. 54
  นำแสดงโดย: นวพล ลำพูน, อุษามณี ไวทยานนท์, ชนะพล สัตยา, ทิสานาฎ ศรศึก, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์
 • นางฟ้ากับมาเฟีย
  เริ่มออกอากาศ: 2 ธ.ค. 54
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารศ, เขมนิจ จามิกรณ์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, รพีภัทร เอกพันธ์กุล
 • Fox Volant of the Snowy Mountain : จิ้งจอกภูเขาหิมะ
  เริ่มออกอากาศ: 21 พ.ย. 54
  นำแสดงโดย: เนี่ยเหยี่ยนว์, อันอี่เซวียน, จงซินถง, จูอิน, ฟางจงซิ่น
 • Snow Queen : ลิขิตรัก...ละลายใจ
  เริ่มออกอากาศ: 9 พ.ย. 54
  นำแสดงโดย: ฮยอนบิน, ซองยูริ, อิมจูฮวาน, อีซันโฮ, อีโซยุน
 • Mary Is Out At Night : สาวจอมจุ้นกับหนุ่มอินดี้
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 54
  นำแสดงโดย: จางกึนซอก, มุนกึนยอง, คิมแจอุก, คิมฮโยจิน, ปาร์กแซงมุน
 • เพลงรักบ้านนา
  เริ่มออกอากาศ: 2 พ.ย. 54
  นำแสดงโดย: วงศกร ปรมัตถากร, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ธนพล นิ่มทัยสุข, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, นนทพันธ์ ใจกันทา
 • เสาร์ ๕ ตอน ทับทิมสยาม
  เริ่มออกอากาศ: 21 ต.ค. 54
  นำแสดงโดย: วัชรบูล ลี้สุวรรณ, รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, อานัส ฬาพานิช, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, พาทิศ พิสิฐกุล
 • นายตำรวจตรวจหัวใจ
  เริ่มออกอากาศ: 19 ต.ค. 54
  นำแสดงโดย: ตะวัน จารุจินดา, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, เจจินตัย อันติมานนท์
 • วิวาห์ ฮาเฮ
  เริ่มออกอากาศ: 15 ต.ค. 54
  นำแสดงโดย: พาทิศ พิสิฐกุล, ลลนา ก้องธรนินทร์, กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท, ธีรภัทร์ แย้มศรี, เปรมสินี รัตนโสภา
 • เส้นตายสลายโสด
  เริ่มออกอากาศ: 27 ก.ย. 54
  นำแสดงโดย: วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, วรนุช ภิรมย์ภักดี, เคลลี่ ธนะพัฒน์, ตะวัน จารุจินดา, เอมี่ กลิ่นประทุม
 • Lovers in Paris : ฝันรัก...ปารีส
  เริ่มออกอากาศ: 22 ก.ย. 54
  นำแสดงโดย: คิมจุงอึน, ปาร์กชินยัง, ลีดงกอน
 • เรือนล้อมรัก
  เริ่มออกอากาศ: 17 ก.ย. 54
  นำแสดงโดย: กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, เจจินตัย อันติมานนท์
 • ในรอยรัก
  เริ่มออกอากาศ: 9 ก.ย. 54
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, พัชราภา ไชยเชื้อ, รังสิต ศิรนานนท์, กัญญา รัตนเพชร์, พาทิศ พิสิฐกุล
 • มือปราบมหาเฮี้ยน
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.ย. 54
  นำแสดงโดย: กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, เอมี่ กลิ่นประทุม, กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์, วรรษพร วัฒนากุล, สิทธิพร นิยม
 • เสือสั่งฟ้า
  เริ่มออกอากาศ: 25 ส.ค. 54
  นำแสดงโดย: เคลลี่ ธนะพัฒน์, ชนะพล สัตยา, พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์, ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร, รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง
 • หมู่บ้านสําราญรัก
  เริ่มออกอากาศ: 21 ส.ค. 54
  นำแสดงโดย: อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, มรกต กิตติสาระ, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, กวินตรา โพธิจักร, ณหทัย พิจิตรา
มีทั้งหมด 639 เรื่อง 13 หน้า