1. สยามโซน
 2. ละคร

ละครช่อง 7 (หน้า 9)

 • Sungkyunkwan Scandal : บัณฑิตหน้าใส...หัวใจว้าวุ่น
  เริ่มออกอากาศ: 6 ส.ค. 54
  นำแสดงโดย: ปาร์ก ยูชอน, ปาร์ก มินยอง, ซง จุกิ, ยู อาอิน, จุน แทซู
 • ทวิภพ
  เริ่มออกอากาศ: 1 ส.ค. 54
  นำแสดงโดย: อรรคพันธ์ นะมาตร์, เขมนิจ จามิกรณ์, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • นางสาวจําแลงรัก
  เริ่มออกอากาศ: 30 ก.ค. 54
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารศ, อรจิรา แหลมวิไล, เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช, นวกชมณ ชื่นครองธรรม, ธีร์ วณิชนันทธาดา
 • Three Dads With One Mommy : 3 หล่อ คุณพ่อจำเป็น
  เริ่มออกอากาศ: 8 ก.ค. 54
  นำแสดงโดย: โจ ฮยอนแจ, แจฮี, ชิน ซองรก, ยูจิน, ยุน ซังฮยอน
 • ลิลลี่สีกุหลาบ
  เริ่มออกอากาศ: 24 มิ.ย. 54
  นำแสดงโดย: ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, ตะวัน จารุจินดา, กรรณาภรณ์ พวงทอง, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์
 • เจ้าหญิงหลงยุค
  เริ่มออกอากาศ: 22 มิ.ย. 54
  นำแสดงโดย: ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, คณิน บัดติยา, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, แพร เอมเมอรี่
 • คู่แค้นแสนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 22 มิ.ย. 54
  นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, พัชราภา ไชยเชื้อ, รังสิต ศิรนานนท์, นาเดีย นิมิตรวานิช, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
 • Playful Kiss : จุ๊บหลอกๆ อยากบอกว่ารัก
  เริ่มออกอากาศ: 18 มิ.ย. 54
  นำแสดงโดย: คิมฮยอนจุง (Kim Hyun-Joong) , , จองโซมิน (Jung So Min) , , ลีแทซอง (Lee Tae Sung)
 • รักอยู่หนใด
  เริ่มออกอากาศ: 11 มิ.ย. 54
  นำแสดงโดย: เชื้อชาติ วงษ์สวัสดิ์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, นัทธินันท์ กุมชพร
 • ดอกแก้ว
  เริ่มออกอากาศ: 6 มิ.ย. 54
  นำแสดงโดย: ธาวิน เยาวพลกุล, ดาวิกา โฮร์เน่, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, เคลลี่ ธนะพัฒน์
 • หวานใจท้ายครัว
  เริ่มออกอากาศ: 25 พ.ค. 54
  นำแสดงโดย: รังสิต ศิรนานนท์, เอมี่ กลิ่นประทุม, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ปาริตา โกศลศักดิ์
 • โบ๊เบ๊
  เริ่มออกอากาศ: 20 พ.ค. 54
  นำแสดงโดย: ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, อุษามณี ไวทยานนท์, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์
 • เสน่ห์บางกอก
  เริ่มออกอากาศ: 23 เม.ย. 54
  นำแสดงโดย: ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ป่านทอง บุญทอง, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, ธันย์ชนก ฤทธินาคา, นนทพันธ์ ใจกันทา
 • ลุย
  เริ่มออกอากาศ: 20 เม.ย. 54
  นำแสดงโดย: วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, แซมมี่ เคาว์เวล
 • มนต์รักแม่น้ำมูล
  เริ่มออกอากาศ: 12 เม.ย. 54
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารศ, วรัทยา นิลคูหา, ธันวา สุริยจักร, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ศรัณย์ ศิริลักษณ์
 • เพลิงพรหม
  เริ่มออกอากาศ: 10 เม.ย. 54
  นำแสดงโดย: ธนพล นิมทัยสุข, อุษามณี ไวทยานนท์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์, ณิชานันท์ ฝั่นแก้ว
 • สมหวังสู้สู้
  เริ่มออกอากาศ: 24 มี.ค. 54
  นำแสดงโดย: เขตต์ ฐานทัพ, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, วิชญ จารุจินดา, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ไพโรจน์ ใจสิงห์
 • ล้างรถตัดขนหมา
  เริ่มออกอากาศ: 6 มี.ค. 54
  นำแสดงโดย: วัชรบูล ลี้สุวรรณ, ลลนา ก้องธรนินทร์, พศิน ศรีธรรม, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, กลศ อัทธเสรี
 • ส้มหวาน น้ำตาลเปรี้ยว
  เริ่มออกอากาศ: 25 ก.พ. 54
  นำแสดงโดย: สหรัฐ สังคปรีชา, ปิยธิดา วรมุสิก, อภิญญา สกุลเจริญสุข, พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน, ทนงศักดิ์ ศุภกร
 • ค่าของคน
  เริ่มออกอากาศ: 25 ก.พ. 54
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, วรนุช ภิรมย์ภักดี, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, พิชญา ศรีเทพย์, อนุชิต สพันธุ์พงษ์
 • บันไดดอกรัก
  เริ่มออกอากาศ: 9 ก.พ. 54
  นำแสดงโดย: อรรคพันธ์ นะมาตร์, พีชญา วัฒนามนตรี, ปัณฑิตา ภูวิจารย์ เคาว์เวลล์, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, สุพรรษา เนื่องภิรมย์
 • ป่านางเสือ
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.พ. 54
  นำแสดงโดย: ธนพล นิมทัยสุข, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, เขตต์ ฐานทัพ, วรรษพร วัฒนากุล, ธันน์ ธนากร
 • เหนือมนุษย์
  เริ่มออกอากาศ: 8 ม.ค. 54
  นำแสดงโดย: ชนะพล สัตยา, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, ดาวิกา โฮเน, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, สุรวุฑ ไหมกัน
 • อุบัติรักเกาะสวรรค์
  เริ่มออกอากาศ: 5 ม.ค. 54
  นำแสดงโดย: พาทิศ พิสิฐกุล, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, แพร เอมเมอรี่, อรรถชาติ ศรีภักดี
 • เงากามเทพ
  เริ่มออกอากาศ: 8 ธ.ค. 53
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารส, ดาวิกา โฮร์เน, ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
 • ตำรวจเหล็ก
  เริ่มออกอากาศ: 4 ธ.ค. 53
  นำแสดงโดย: อัครา อมาตยกุล, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, อานัส ฬาพานิช, จิลล์ โรเจอร์, ธันญ์ ธนากร
 • เธอกับเขาและรักของเรา
  เริ่มออกอากาศ: 29 พ.ย. 53
  นำแสดงโดย: เขมนิจ จามิกรณ์, อารักษ์ อมรศุภศิริ, พีท ทองเจือ, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์
 • ลูกโขน
  เริ่มออกอากาศ: 25 พ.ย. 53
  นำแสดงโดย: ศรัณย์ ศิริลักษณ์, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, กัญญา รัตน์เพชร์, ศรศิลป์ มณีวรรณ์
 • เจ้าสาวริมทาง
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 53
  นำแสดงโดย: ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, ไปรยา สวนดอกไม้, แพร เอมเมอรี่, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์
 • มนต์รักมหานคร
  เริ่มออกอากาศ: 23 ต.ค. 53
  นำแสดงโดย: พูลภัทร อัตถปัญญาพล, กัญญา รัตนเพชร์, โย่ง เชิญยิ้ม, ศิริพร อยู่ยอด, กฤษฎี พวงประยงค์
 • หวานใจท้ายครัว
  เริ่มออกอากาศ: 23 ต.ค. 53
  นำแสดงโดย: รังสิต ศิรนานนท์, เอมี่ กลิ่นประทุม, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ปาริตา โกศลศักดิ์
 • คุณพ่อหวานแหวว
  เริ่มออกอากาศ: 13 ต.ค. 53
  นำแสดงโดย: วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ชญานิน เต่าวิเศษ, พาทิศ พิสิฐกุล, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
 • คุณชายตำระเบิด
  เริ่มออกอากาศ: 8 ต.ค. 53
  นำแสดงโดย: ตะวัน จารุจินดา, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ศรศิลป์ มณีวรรณ์
 • มนต์รักแม่น้ำมูล
  เริ่มออกอากาศ: 0 ต.ค. 53
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารศ, วรัทยา นิลคูหา, ศรัณย์ ศิริลักษณ์, อามีนา พินิจ, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์
 • เทพบุตรมายา เทพธิดาจำแลง
  เริ่มออกอากาศ: 25 ก.ย. 53
  นำแสดงโดย: ธาวิน เยาวพลกุล, อุษามณี ไวทยานนทน์, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, กัญญา รัตนเพชร, เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์
 • นักสู้พันธ์ข้าวเหนียว
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.ย. 53
  นำแสดงโดย: วงศกร ปรมัตถากร, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันัท์, เคลลี่ ธนะพัฒน์, รฐกร สถิรบุตร, นวพล ภูวดล
 • รักกระหน่ำซัมเมอร์เซล
  เริ่มออกอากาศ: 5 ก.ย. 53
  นำแสดงโดย: กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์, ธันย์ชนก ฤทธินาคา, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ
 • คุณหมอ ม.3
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ย. 53
  นำแสดงโดย: ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, มรกต กิตติสาระ, ธันน์ ธนากร, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, เปรมสินี รัตนโสภา
 • สวรรค์สร้าง
  เริ่มออกอากาศ: 1 ก.ย. 53
  นำแสดงโดย: ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
 • สาวใช้ไฮเทค
  เริ่มออกอากาศ: 6 ส.ค. 53
  นำแสดงโดย: อรรคพันธ์ นะมาตร์, วรัทยา นิลคูหา, รัฐศาสตร์ กรสูต, เอมี่ กลิ่นประทุม, ปราบ ยุทธพิชัย
 • แม่ศรีไพร
  เริ่มออกอากาศ: 29 ก.ค. 53
  นำแสดงโดย: อัษฎาวุธ เหลือสนุทร, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, นวพล ภูวดล, อรวรรษา ฐานวิเศษ
 • ด้วยแรงอธิษฐาน
  เริ่มออกอากาศ: 12 ก.ค. 53
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารศ, เขมนิจ จามิกรณ์, อานัส ฬาพานิช, เปรมสินี รัตนโสภา, เอมี่ กลิ่นประทุม
 • เงาหัวใจ
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ค. 53
  นำแสดงโดย: วงศกร ปรมัตถากร, วรนุช วงษ์สวรรค์, รังสิต ศิรานนท์, มรกต กิตติสาระ, สราณรัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์
 • สาวน้อยมหัศจรรย์
  เริ่มออกอากาศ: 29 มิ.ย. 53
  นำแสดงโดย: อาเมเรีย จาคอป, ธีรภัทร์ แย้มศรี, วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์, มณฑล สุรวิทย์ธรรม, กันตา ดานาว
 • เปรี้ยวตลาดแตก
  เริ่มออกอากาศ: 25 มิ.ย. 53
  นำแสดงโดย: เขตต์ ฐานทัพ, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, อภิษฏา เครือคงคา, อธิชนัน ศรีเสวก, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
 • รักในม่านเมฆ
  เริ่มออกอากาศ: 19 มิ.ย. 53
  นำแสดงโดย: ธนพล นิ่มทัยสุข, พีชยา วัฒนามนตรี, กฤษณกันต์ มณีผกาพันธ์, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์
 • โรบอทยอดรัก
  เริ่มออกอากาศ: 14 พ.ค. 53
  นำแสดงโดย: คณิน บัดติยา, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, นทพันธ์ ใจกันทา, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, สุพจน์ จันทร์เจริญ
 • นักฆ่าขนตางอน
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ค. 53
  นำแสดงโดย: วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, สิริลภัส กองตระการ, กวินตรา โพธิจักร
 • มนต์รักสายฟ้าแลบ
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ค. 53
  นำแสดงโดย: ชนะพล สัตยา, ป่านทอง บุญทอง, ชญานิน เต่าวิเศษ, ปานรดา ดเชนทร์นุกูล, บัณฑิตา ฐานวิเศษ
 • เรือนซ่อนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 26 เม.ย. 53
  นำแสดงโดย: สุวนันท์ คงยิ่ง, อุษณีย์ วัฒฐานะ, ธัญสินี พรมสุทธิ์, พีชญา วัฒนามนตรี, รังสิต ศิรนานนท์
มีทั้งหมด 586 เรื่อง 12 หน้า