1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bone Thugs-N-Harmony

เนื้อเพลง Crept and We Came - Bone Thugs-N-Harmony

เนื้อเพลง Crept and We Came

[Hook: Bizzy]

Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily,
Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily,
Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily,
(Bailin' for safety we make it and chill)
Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily,
(Bailin' for safety we make it and chill)

[Verse 1: Bizzy]

Really be off and inna the coffin
And uhh, follow his grave,
Follow me murderous guage
Follow me murderous ways
Steadily pumpin' as me killas kill ya
Pop more ah silencer,
Pop pop outta the window we roll
Let the Ripster reel up off 'em
Better of this way,
Tossed off in the coffin and bagged,
Slang on the darkside man,
Bang on the darkside man,
Land ah the thuggish ruggish city will it reveal,
But I went back to my land wid ah 12-guage Mossberg pump
Big shells, you bloody murda murda comin' ta serve ya
Runnin' wid gangstas that's suppose
And to rip the roads is how we roll

[Verse 2: Krayzie Bone]

Cause it's on and I crept and I came up
Remember that killa the n*gga named Leatherface
Now if you ah thug n*gga pick up ya pump and buck it
Put ah b*tch up in the gutter f*ck it,
N*gga we judged and we f*cked and we shuttin' this rap thang down
Neva takin' no shorts or losses man
No way no how no foul thang now,
I steadily thinkin' and then if I changed my daily thang
N*gga don't hang wid the phony busta n*ggas,
Only roll wid thugstas killas
Pick up me gun and me stick and me stuck
And me murda them everytime now,
Bodies be dumped off in dumpstas execution double nine style
Hey, say give it up to the n*ggas
Who steady be slangin' that llelo, bank-roll,
When the po-po roll that's when you lay low,
When the po-po roll that's when you lay low,
When the po-po roll that's when you lay low

[Verse 3: Layzie Bone]

N*gga shoulda seen the Bone done came and touched down
Came up wid that thang and me creepin' up outta me hometown
Me hate to be leavin' the glock glock nine
But I'm livin' so low down Bone gotta roll out,
We livin' like Trues,
Give it up to tha bang, always stay down for my thang
And I still remain the same,
Never gon' change I'ma hood I claim,
N*gga done jumped in the game
And straight up confusion cause n*ggas be shady,
N*gga still gotta watch his back daily
Even mo' lately, but they can't break little Layzie,
So ah n*gga stay phat cause I gotta get paid
The buddah it run me forever me blaze
Thuggin' in my murderous ways
Crazin' ah guage let the buckshots spray
We shoot to this day,
No shorts or no losses was meant n*gga now play (Bottom line n*ggas)
And Cleveland in yo face,
And n*gga we rollin' wid Ruthless in the nine,
For the pain for the gain,
For the love of money f*ck the fame
We peeped game we crept and we came

[Hook:]
Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily
(Bailin' for safety we make it and chill)
Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily
(Bailin' for safety we make it and chill)

[Verse 4: Wish Bone]

Bone crept and we came wid ah gang bang
Told you get down for them thangs man
But Bone still kick it wid the same Trues
Thuggin' on the glock glock ain't sh*t change
Buck 'em f*ck 'em put 'em in the ground way down, lay down
Busta, n*gga don't be tryin' no dumb sh*t
Bone still be pumpin' them daily slugs at ya,
Creepin' up outta the hood,
Rolled to the West Coast wid this rap sh*t n*gga made good
Thinkin' on the nine-nine reachin' for my nine
Reachin' for your sh*t wish you would,
Pumpin' them slugs, put 'em in the body bag
N*gga down fo' yo cash n*gga that's yo life
N*gga it's like that when my sh*t clap
One to the temple straight to the mind
Bailin' down the Claire gettin' much love, needing mo bud,
Gotta sell me some dum dum smoke
Me meaning that yum yum dope
And it ain't sh*t to swang some thangs
Puttin' my guage in your throat

Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily
(Bailin' for safety we make it and chill)

[Verse 5: Flesh N Bone]

Ah n*gga stay down for my thang bang
Sendin' me bullets up in the brains ah the bustas,
Hustlas so n*gga never trust us we the muthaf*ckin' thugstas
Strugglas 12-guage pumpstas, takin' no shorts or no losses
N*gga the fifth dog, no tame swang (gotta get mark)
Insane, so many hoes done took ah loss,
N*gga get tossed by the boss
And I'm off the hook when I put it down Bone,
Wanna f*ck wid ah thug ya wrong,
All around they lay when I spray that chrome,
Bullets they fly, n*ggas they die
I'm coming up willing to ride got mine
East ninety nine off inna that crime
Where the thugstas find they time to grind,
Droppin' ah dime, packin' ah nine, and ready to bang
Pullin' the triggas to blow out ya brain,
Bone gotta gain man we crept and we came
We crept and we came
We crept and we came
We crept and we came.......

[Krayzie Bone]

(Bailin' for safety we make it and chill,)
(Bailin' for safety we make it and chill,)
(Bailin' for safety we make it and chill)

Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily,
Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily,
Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily,
Stalkin' gat fools walking jack moves
Ready ta pap you if we have to daily,
(Bailin' for safety we make it and chill,)
(Bailin' for safety we make it and chill,)
(Bailin' for safety we make it and chill)

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Crept and We Came ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Crept and We Came หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Crept and We Came เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ