1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bone Thugs-N-Harmony

เนื้อเพลง Thug Stories - Bone Thugs-N-Harmony

เนื้อเพลง Thug Stories

[Hook - Krayzie Bone]
Thug Stories, you wanna hear some thug stories?
We got some real thug stories!
You wanna hear some thug stories?
We got some real thug stories!

[Krayzie Bone]
I knew this n*gga that used to be large on the boulevard
This n*gga was ballin y'all, big house driveway full of cars
This n*gga would pull up in brand new Caddies, packed-up full of broads
Bossin, flossin, all his ghetto superstar
Until some young n*ggaz decided they was gon pull his card
And one night when he came home, they was in the bushes in his yard
As soon as he pulled up, they jumped out the bushes
And let out off they ammunation, but they didn't hit him, they missed him
(oh sh*t, hot damn!)
So homie ducked and rose backed up buckin off his sh*t
And hit one of them n*ggaz back off in the skillet, left him with his wig-split
And one of the n*ggaz, he dropped his GUN and started to RUN
As soon as he took one step, the n*gga was DONE, DONE, he was DONE!
He took a shot to the abdomen, and as he blasted the last one
He'll survive it, but they wont be alive to tell that - thug story
Livin in the city is really, no nuts, no glory, no nuts, no glory, glory glory...

[Hook - Krayzie Bone]
Thug Stories, you wanna hear some thug stories?
We got some real thug stories!
You wanna hear some thug stories?
We got some real thug stories!

[Layzie Bone]
We come with the ones, we come with the guns, we come with the heat that go bang!
Backin them brains, deep in the hood, it still is an everyday thang, sh*t!
Just last week, a n*gga was comin from work, to feed his kids
Got caught in the crossfire, we couldn't take the sh*t he did
Always the innocent feelin the losses in the ghetto
And if you're from here, you probably is a rebel!
That been through some sh*t, seen some sh*t you couldn't bear
Only a few make it out, n*ggaz dead or in jail
I figured that I would just give you my story!
Forever I'm thuggin, it's the only thang for me!
Been shot, stabbed, kicked, punched, every night, gettin drunk
Prove I'm not a punk, sellin my llell on the first of the month
Smokin sherm, sticks and blunts, known for layin n*ggaz down
Anything you want, I'll get it, I'ma claim the whole town
I'm a n*gga, you'sa n*gga, she's a n*gga, we some n*ggaz
Wouldn't you like to be a n*gga too? We got some, we got some

[Hook - Krayzie Bone]
Thug Stories, you wanna hear some thug stories?
We got some real thug stories!
You wanna hear some thug stories?
We got some real thug stories!

[Wish Bone]
I gotta story for your ass...
I remember hustlin down on the corner, that's what thugstas do!
Then it got too hectic, wanted my money got all my own crew!
Why work so hard, let these other n*ggaz stack mine up and snatch sh*t?
Everything was good at the few licks, but n*ggaz got greedy, aw sh*t!
Recruited the law, that's when, thangs went downhill
All she had to do was swipe his keys, dump 'em and put 'em right back there
But I guess he seen her, cause we got that heat
He was waiting right there, there, waitin right there!
Shots went out, everybody runs except baby-girl
I, turn around to see your boy get one in baby girl
And we cant leave her, not like that, not like that!
But damn, I think she gone! Here come the po-pos and we scrap, scrap!
So we made our getaway, and had to lay low, law low!
But it ain't over, till one of us sees that crossroads!
But damn, carmern comes right back, comes right back
Same old n*ggaz shot dead over six eight and craps, damn!

[Hook - Krayzie Bone]
Thug Stories, you wanna hear some thug stories?
We got some real thug stories!
You wanna hear some thug stories?
We got some real thug stories!

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Thug Stories ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Thug Stories หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Thug Stories เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ