1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Sean Paul

เนื้อเพลง Bruk out - Sean Paul

เนื้อเพลง Bruk out

[Intro]
Ay di Ay mi amigo (Keep left Record you know)
Anywhere di gal dem go a deh so me go
Pass me di Rizzla
Gyal you keep it tight like a speedo
And you a fire like a torpedo.. Pon rapido
Wah mi gal dem fi do

[Chorus]
Gyal just bruk out pon di floor
Shake up your body likkle more
You got the styles dem galore
You a get the perfect score
My girl I love the way how you wine
Movin' your body pon time
Gal you mek me waan fi join in
Ready for the bump and grindin

[Verse 1]
Gyal press up your body if you ready for me
Like a queen size sheet, spread it for me
Close up together like Doves in a tree
Ready mi ready fi put love in a she (Yeah, yeah)
Mi never yet get fi wuk it at all
Now me get fi buck her up inna di dancehall
She get fi feel all the tuff up and tall
After tonight she a go give man a call

[Chorus]
Gyal just bruk out pon di floor
Shake up your body likkle more
You got the styles dem galore
You a get the perfect score
My girl I love the way how you wine
Movin' your body pon time
Gal you mek me waan fi join in
Ready for the bump and grindin

[Verse 2]
You know a no dime in a dozen, you no pop down, you wasn't
Every gyal a road grudge you down to my cousin
Fight over gyal man ?
Gyal you mustn't... Cause that only make the situation worsen
Have you own a man you nuh borrow nor trust'n
Gyal try tek you man??
Head a go buss'n
Dem a join in a line weh you stand up first'n
She get the minus, you get the plus'n

[Chorus]
Gyal just bruk out pon di floor
Shake up your body likkle more
You got the styles dem galore
You a get the perfect score
My girl I love the way how you wine
Movin' your body pon time
Gal you mek me waan fi join in
Ready for the bump and grindin

[Verse 1]
Gyal press up your body if you ready for me
Like a queen size sheet, spread it for me
Close up together like Doves in a tree
Ready mi ready fi put love in a she (Yeah, yeah)
Mi never yet get fi wuk it at all
Now me get fi buck her up inna di dancehall
She get fi feel all the tuff up and tall
After tonight she a go give man a call

[Mr Evil aka Left Side]
So right now dem fi know say it's another Keep Left production
You know it's Sean da Paul
A way dem a say, it's all about the ladies
So right about now mi waan see all of the hotty girl dem get busy
Cause right about now unno a go dance until unno get dizzy
Sean da Paul gots the one.. Me a tell you !!!

[Verse 2]
You know a no dime in a dozen, you no pop down, you wasn't
Every gyal a road grudge you down to my cousin
Fight over gyal man ?
Gyal you mustn't... Cause that only make the situation worsen
Have you own a man you nuh borrow nor trust'n
Gyal try tek you man??
Head a go buss'n
Dem a join in a line weh you stand up first'n
She get the minus, you get the plus'n

[Chorus x2]
Gyal just bruk out pon di floor
Shake up your body likkle more
You got the styles dem galore
You a get the perfect score
My girl I love the way how you wine
Movin' your body pon time
Gal you mek me waan fi join in
Ready for the bump and grindin

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Bruk out ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Bruk out หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Bruk out เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ