1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Sean Paul

เนื้อเพลง How Deep is Your Love - Sean Paul

เนื้อเพลง How Deep is Your Love

[Sean Paul:]
Bada bang bang bang
Late by the King call
Over is all our brain
Baby girl, Listen what me sing yeah
Badabang, Bada bang bang bang bang
Sean Da Paul him ah the Don
Yo, girl just hold my hand,
I gotta let you know I am the man

Girl cause the way how ah wine,
And ah bubble it, bubble it
Make me want trouble it ah me there
Can't think clear
Me just ah think about the way how you sexy
Me want you fi bring it come share
Girl, me have pretty things
So hot me girl,
Me ah tell you, you ah the hottest girl around here
This as real, me come well well prepared
Girl, give me the chance, weh me shifting it there

Don't be afraid ah me love it run de-de-de-deep
Endless Mount Everest stiff-is-it-steep
Ever bless, ever blazin' girl, so we do it
Program this inna you brain, and put 'pon repeat girl,
Day after day, so me lovin' you nakedness
Anything you gimme make me temperature peak yes
Every time me sight ah sexiness and sneakiness
Put me want put upon me beat yes
So stop stress girl

[Kelly Rowland:]
How deep is your love (You should know!)
How deep does it go
How deep is your love (I'ma show ya!)
Let us explore (Late night!)
How deep is your love (Girl!)
How deep does it go
Mine runs down to the ocean floor (Eh eh, eh eh!)

[Sean Paul:]
Deep plow the infinite,
Universe girl ah yuh don't have to ask just let me reveal
Real real deal,
Me want give you make you scream how me name
Girl ah time fi get the thing seal
Want you fi know say me want fi spit your own, girl
Make you know about differ this real
You ah the magnet, I am the steel
Drunk connection, me know ever feel

No about to question the thing, don't fi-fi-fi-fight it
Everyday would fi uni-ni-ni-nite it
Every part ah yuh body get me full flight it
Repeat the give it the bang just ignite it
Don't it dung fi want never so me like it
Every time me see you me get so excited
Every time a day dark ah, you come enlight it
Perfect to me world, you ah the right jet
Ah so me sight it

[Kelly Rowland:]
How deep is your love (Make me show you!)
How deep does it go
How deep is your love (C'mon girl!)
Let us explore
How deep is your love (Late night!)
How deep does it go
Mine runs down to the ocean floor (Eh eh, eh eh!)

I don't want to be your home girl
I don't want to be your "cool" friend (Never that!)
I don't want to be the chick
That you call in the middle of the night
To share your bed with (Du-dutty yeah!)
See, I want to be your girlfriend
I want to be your best friend (Girl!)
I want to, have all love you
'Cause boy i love you
How do you feel about me, tell me? (Full odd from the sky girl!)

How deep is your love (Make me show you!)
How deep does it go
How deep is your love (Baby I owe you!)
Let us explore
How deep is your love (Girl!)
How deep does it go
Mine runs down to the ocean floor

How deep is your love (Make me tell you girl!)
How deep does it go
How deep is your love
Let us explore (Got to know!)
How deep is your love
How deep does it go (Dutty yeah!)
Mine runs down to the ocean floor (Du-dutty yeah!)

[Sean Paul:]
Down to the ocean floor,
Deeper than the ocean, Deeper than the sea,
You and me girl…

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง How Deep is Your Love ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง How Deep is Your Love หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง How Deep is Your Love เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ