เนื้อเพลง Wanted - Sheck Wes

ดู 31 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Sheck Wes | เพิ่มเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561

เนื้อเพลง Wanted

Yeah
Yeah
Mudboy!
B*tch!
Mudboy!
B*tch!
(One, two)

Where's the, where's the... gas, gas?
Roll it up, puff-puff, pass-pass
Never too many, grab bags
Too many hoes with fat ass
Hole in the back of your head like a snapback
It ain't no scheme when you tryna get the scouts back (B*tch)
Too many funny, sh*t like "N*gga, where the scouts at?" (Where?)
I like bad hoes (B*tch), they like me back (Yeah)
I got mad hoes (Yeah), gotta subtract (I got hoes)
N*gga ain't tried me so don't watch that (I got hoes)
'Til a n*gga try me, don't watch that (No)
I ain't Dej Loaf (Try me), n*gga try that (Try me)
Get toe-tagged (B*tch), get body-bagged (Try me)
Cause we gon' turn up, and leave the boy sad
'Cause in the f*cking world, this sh*t gets so mad
But it's a grimy world, we was 'bout that ('Bout that)
If I's a grimy world, then n*ggas bout that
B*tch!
I mean, that's what it is, n*ggas
B*tch!

'Cause on 14th Street, I was Wanted (Wanted)
34th street, I was wanted (Wanted)
116th, I was wanted (Yeah)
It's a grimy world (B*tch) 'cause n*ggas on sh*t (Yeah)
116th, I was wanted (Wanted)
34th street, I was wanted (Wanted)
14th street, I was wanted (B*tch)
If it's a grimy world (B*tch), then n*ggas 'bout sh*t (Uh)

Sheck Wes the hottest in the country (Uh)
Pull up on you blowin' straight funky (Funky)
Lil Jon, how I get crunky (Yeah)
She on that posion (Uh), gettin' drunk, yeah
Like I got asthma, can never leave the pump, yeah
'Cause it's a grimy world (Huh), 'cause n*ggas want want sh*t (want sh*t)
They'll suffocate ya, like so quick
But this sh*t in my nature, I grew up too quick
I used to take the train to act a ass in public (Public)
And now my f*ckin' bae still act a ass in public (Yeah)
Lust boys, 30-plus, you should rush it
Run up in the spot, and go dummy (Uh)
Where we from, they don't give, so we don't got sh*t (Got sh*t)
They leave us young n*ggas with no options (No options)
They leave us young n*ggas with the robbin' (Robbin')
But I was Robin Hood (Hood), when I was robbin' (Givin')
Free my brother, AP, went down for the plottin' (B*tch!)
Free my n*gga, Mike, he went down for the plottin' (B*tch)
Where we from, they don't give, so we don't got sh*t (B*tch)
'Cause it's a grimy world, and n*ggas 'bout sh*t ('Bout sh*t)

I said on 14th street, I was wanted (Wanted)
34th street, I was wanted (Wanted)
116th, I was wanted (B*tch)
If it's a grimy world (B*tch), then n*ggas 'bout sh*t (Yeah)
59th street, I was wanted (Woo!)
Lustboys, n*gga, we was wanted (Uh-uh)
Lustboys stay f*cking wanted (Uh)
'Cause we was young n*ggas (B*tch) that never had sh*t (Broke boys)
Gas, gas
'Cause we was young n*ggas that never had sh*t (Broke boys)
Gas, gas
(With my, with my)
B*tch!
Gas, gas
(With my, with my, with my, with my)
B*tch, b*tch
Immigrants, n*gga
(Broke boys)
B*tch! B*tch!

เนื้อเพลง Sheck Wes ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Wanted ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Wanted หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Wanted เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ