เนื้อเพลง Chippi Chippi - Sheck Wes

ดู 29 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Sheck Wes | เพิ่มเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561

เนื้อเพลง Chippi Chippi

Yeah, ha, Mudboy
Fa fa fa fa
Fa fa fa fa fa fa fa
B*tch, huh

Chippi Chippi, I ain't get high in a minute
I can't f*ck with shorty, she got too many feelings
Get high like Ali Ba, Chippi Chippi
Big blunts of dope, smokin' out in Mississippi
Big blunts of f*ckin' dope, smokin' out in Memphis
I'm a carnivore, girl I eat you, then you finished
All these n*ggas slow, Sheck Wes get busy
Call David and Bizzy and complain about the chicken
You travel for vacay, I travel for business (b*tch)
I got my lil bay-bay, but I got plenty women (b*tch)
I ain't a born sinner
Hell to paradise like my n*gga Franck Sinner
Never used to eat, I was eatin' sleep for dinner
If I wanna eat, I was gettin' lust for dinner
(I was gettin' lusty lustgang lustboys, b*tch)
N*ggas ain't f*ckin' with me
N*ggas ain't f*ckin' with me
Get high like Ali Ba, Chippi Chippi
Wigglehot, Ali Ba, do the Chippi Chippi
Big blunts of f*ckin' dope, out in Mississippi
I was smokin' big blunts out in Mississippi
I was smokin' big blunts, you know it stay with me
Uh, damn, I ain't got the grippy
G2 with me, know that G2 keep the grippy
This n*gga said how young Sheck Wes gon' rip me
I thought we was cool, man, f*ck you and your family
Uh, damn, shoot a n*gga in his kidney, woah
Got a bad b*tch, uh, she's a f*ckin' 10
Ooh, yeah, she's a f*ckin' 10
Young Sheck Wes got racks, man, I got f*ckin' plenty
Wigglehot, Ali Ba, Chippi Chippi
Big blunts of f*ckin' gas, out in Mississippi
I was smokin' big gas out in Mississippi
Extend that beat, do it for me

Yeah, b*tch, b*tch, yeah
B*tch, Chippi Chippi
Yeah, you ain't f*ckin' with me
Uh, yeah, yeah, Chippi Chippi
Uh, yeah, Chippi Chippi

Wigglehot, Ali Ba, do the Chippi Chippi
Big blunts of f*ckin' dope, got me trippin', trippin'
Talk hot, send shots, everybody dippin'
Heart cold, Dippin' Dots, they get frizzy, frizzy
I was up in Nike, put that on Kenji
Played at Crack is Wack, rest in peace to Whitney Houston
All my sh*t slap like f*ckin' Whitney Houston
Sheck mean teacher, all these b*tch ass n*ggas students
I get high like Aliba, then I Chippi Chippi
These f*ck n*ggas ain't really f*ckin' with me
Uh, at all, keep the grippy grippy
N*gga f*ckin' try me, he gon' get clippy clippy
Get high like Alibaba, Chippi Chippi
Smokin' big blunts, in Paris, in London
Japan, Hong Kong, Senegal, New York
Texas, everywhere, trippy trippy, uh

Wigglehot, Ali Ba, do the Chippi Chippi
Big blunts of f*ckin' gas, out in Mississippi
N*ggas ain't talk in' [?], Chippi Chippi
Chippi Chippi
Chippi Chippi
B*tch

เนื้อเพลง Sheck Wes ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Chippi Chippi ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Chippi Chippi หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Chippi Chippi เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ