1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Sheck Wes

เนื้อเพลง F*ck Everybody - Sheck Wes

เนื้อเพลง F*ck Everybody

F*ck everybody (Sheck Wes)
N*gga, f*ck everybody
Everybody (B*tch!)
N*gga, f*ck everybody
N*gga, n*gga, n*gga, n*gga, n*gga, f*ck everybody (Sheck Wes)
Everybody, everybody, everybody
N*gga, f*ck everybody (F*ck everybody)
N*gga, f*ck everybody (F*ck everybody)
Everybody (F*ck everybody)
N*gga, f*ck everybody (Everybody)
(Fa fa fa fa fa fa)

N*gga!
You ain't really my mans (You ain't really my mans)
N*gga
You ain't hit me when I was stuck in the land (I was stuck in the land)
N*gga
You ain't taking them bands (Them bands)
I have five b*tches in my bed
All them hoes was gone off Xans

N*gga, f*ck everybody (N*gga, f*ck everybody)
N*gga, f*ck everybody
N*gga f*ck everybody
N*gga, n*gga, n*gga, n*gga f*ck everybody
(B*tch! B*tch! B*tch! B*tch! B*tch!)

I only f*ck with a couple real n*ggas, b*tch
You ain't a real n*gga so I call you b*tch (It's a fact, it's a fact)
Hollywood nobody, n*gga s*ck my d*ck (F*ckass n*gga)
Next time I see you, put you in your sh*t (B*tch)

N*gga, f*ck everybody (N*gga, f*ck everybody)
N*gga, n*gga f*ck everybody
N*gga, n*gga f*ck everybody
N*gga, f*ck everybody (B*tch)
N*gga, f*ck everybody
N*gga, f*ck everybody

F*ck my school, n*gga (F*ck school!)
F*ck the f*ckin' police too, n*gga (F*ck 12 too!)
They tryna see me in a slump, n*gga (In a slump)
That's why young Sheck Wes always keep the f*ckin' pump, n*gga
(Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow)
Your whole hood runnin', n*gga
They see a tool sprayin', stupid tall dumb n*gga
With that f*ckin' drum
It go bu-rum-rum-rum-rum-rum, n*gga (B*tch)
With that f*ckin' drum
It go bu-rum-rum-rum-rum-rum, n*gga (N*gga)
I ain't a bum n*gga (N*gga)

N*gga (N*gga)
N*gga, f*ck everybody (N*gga, f*ck everybody)
N*gga, f*ck everybody (N*gga, f*ck everybody)
N*gga, f*ck everybody (N*gga, f*ck everybody)
N*gga, n*gga, f*ck everybody

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Fuck Everybody ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Fuck Everybody หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Fuck Everybody เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ