เนื้อเพลง Even when You're Running - Casting Crowns

ดู 494 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Casting Crowns | เพิ่มเมื่อ 3 ตุลาคม 2562

เนื้อเพลง Even when You're Running

Do you feel Him in your heartbeat even when you're running?
You try to drown Him out with your life but you still hear Him calling
With a voice you've never heard but it sounds like home, home
You try to shut it out but you feel it in your bones
And it won't leave you alone

His love is inescapable
His presence is unshakable
Right now you don't believe it's true
A better day is coming
And you don't need another place to hide
He'll find you in your darkest night
His love is holding on to you
Even when you're running
Even when you're running

As a kid you said your prayers, now they're bouncing off the ceiling
They took your world away when you trusted Him for healing
He's no stranger to your heartbreak, He knows how it feels to lose
From the garden to the cross, He's been chasing after you
He's chasing after you

His love is inescapable
His presence is unshakable
Right now you don't believe it's true
A better day is coming
And you don't need another place to hide
He'll find you in your darkest night
His love is holding on to you
Even when you're running
Even when you're running

Your fear isn't dark enough
Your pit isn't deep enough
Your lie isn't loud enough
To keep Him away from you
The Father made the way for you
The Son killed the grave for you
Let His Spirit come alive in you
Are you tired of the running?
The Father made the way for you
The Son killed the grave for you
Let His Spirit come alive in you
Are you tired of the running?

His love is inescapable
His presence is unshakable
Right now you don't believe it's true
A better day is coming
And you don't need another place to hide
He'll find you in your darkest night
His love is holding on to you
Even when you're running
Even when you're running

It's time to stop running now
You don't have to have it figured out
All you need to do is turn around
And the Father will come running

เนื้อเพลง Casting Crowns ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Even when You're Running ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Even when You're Running หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Even when You're Running เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ