เนื้อเพลง The Change in Me - Casting Crowns

ดู 78 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Casting Crowns | เพิ่มเมื่อ 3 ตุลาคม 2562

เนื้อเพลง The Change in Me

Your Spirit is a gentleman
Standing at my hidden doors within
Where You wait for me to let You in
So You can set me free
Your Spirit is a wrecking ball
Tearing through my rebel walls
One by one I watch them fall
Til You are all I see

Oh... You're the life in me
Oh... You're the air I breathe
Oh... You're The Change in Me
You're the change in me

Your Spirit is a whispering
When all the lies are deafening
You speak to the very heart of me
And fear cannot remain
Your Spirit is the light ahead
Calling me into the depths
And daring me to take a step
And let You lead the way

Oh... You're the life in me
Oh... You're the air I breathe
Oh... You're the change in me
You're the change in me

Your Spirit is a holy flame
Burning all the old away
Here I am, Lord, have Your way
Til all that's left is You
All that's left is You

Oh... You're the life in me
Oh... You're the air I breathe
Oh... You're the change in me
You're the change in me

Your Spirit is my constant friend
You're with me to the very end
I'll never be alone again
You're the change in me

เนื้อเพลง Casting Crowns ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง The Change in Me ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The Change in Me หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The Change in Me เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ