1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Flogging Molly

เนื้อเพลง Punch Drunk Grinning Soul - Flogging Molly

เนื้อเพลง Punch Drunk Grinning Soul

It took me everything I had
To give all that I could
Walk beside me while I sleep
Steer me from the slumber wolf
Tangled forest of the mind
Speaks to me of self-despise
Close the window through the pane
Hear the siren's serenade

Could have been the comeback kid
The southpaws' legend glove to fill
No shadow boxer but the one
A true contender for the crown
Now this punch drunk grinning soul
In its' corner begs 'no more'

[Chorus]
Hey now, stay proud
You were lost on a blue day
Hey now, stay proud
Hey now, stay proud
you were lost on a blue day
Hey now, stay proud
But we hardly knew ya

The chamber echo never speaks
The rushin' tide devours my feet
No global warming fills this soul
For hell it freezes what it stole
From the beggar's empty plate
To our world that stuffs its' face

[Chorus]

But these tired eyes are crashin' down on me
While the paint never dries
On these four walls that now suffocate me
But tonight, maybe tonight
All will be free

Release, unlock this prison door
It can't hold me anymore
Serpent lied with sting of tale
Hand of reason rusts the nail
Now this punch drunk grinning soul
In its' corner begs 'no more'

[Chorus]

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Punch Drunk Grinning Soul ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Punch Drunk Grinning Soul หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Punch Drunk Grinning Soul เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ