1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. S Club 7

เนื้อเพลง Stand By You - S Club 7

เนื้อเพลง Stand By You

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Stand By You ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Damn You
I Think I Can Feel Something Special
Going On
Something That Has Happened Between Us
I Feel
More Than You Could Ever Imagine
So Clear
I Want You To Know I'm Gonna

Stand By You
If You Want Me Too
I'm Gonna Stand By You
If You Want Me Tonight
I Will Stand By You
Stand By You
Cos I Wanna Be With You
I'll Stand By You
Stand By You
Stand By
Stand By You
Stand By
Stand By You
Stand By You
Stand By
Stand By You
Stand By
Stand By You
I Really Wanna Be With You
I Really Wanna Be With You

Damn You
Don't You Know Its Over Together
Us Two
Nothings Gonna Come In Between Us
I Know
We're Going To Different Directions
But You
Will Always Be On My Mind
And If You Think You Ain't Gonna Get Me
I Just Want You To Know

Stand By You
If You Want Me Too
I'm Gonna Stand By You
If You Want Me Tonight
I Will Stand By You
Cos I Wanna Be With You

I'll Stand By You
Stand By You
Stand By
Stand By You
Stand By
Stand By You
Stand By
Stand By You
Stand By You
Stand By
Stand By You
Cos I Wanna Be With You
I'll Stand By You
Cos I Wanna Be With You
I'll Stand By You

เนื้อเพลง Stand By You ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Stand By You หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Stand By You เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Stand By You

ข่าวบันเทิง