1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Sean Paul

เนื้อเพลง Mek It Go So Den - Sean Paul

เนื้อเพลง Mek It Go So Den

Well right now we know say war start yuh know
And we know who ah go end it
Yeah
We done know who send it but right now yuh know we ah defend it
Dutty lick go so den again
Chorus:
Well me say war it ah gwan pon de ends so mek it go so den
Rise machine true we ends we ah defend
And dem ah dis all we crew but tonight man haffi bury dem
Gunshot and now dem lickle life end
Cause war it ah gwan pon de ends so mek it go so den
Rise machine true we ends we ah defend
And dem ah dis all we crew but tonight man haffi bury dem
Gunshot and now dem lickle life end
Verse 1:
Cause some bwoy dem ah plot and dem ah plan
But we see dem just find out say dem dis de wrong man
Dem wha control de program
But we haffi tell dem leggo de ends de whole ah dem ah booger man
And we ah stock up and glock on de remington
So we can defend we self from assassination
Yo pus-sy disrespect yuh gonna get yuh blood run
Buss up inna yuh chest and now yuh body drop ah ground
Bussing up de glock until we finger tun numb
And now yuh run up inna me gun and dat is yuh outcome
Chorus:
When war ah gwan pon de ends so mek it go so den
Rise machine true we base we ah defend
And dem ah dis all we crew but tonight man haffi bury dem
Gunshot and now some lickle life end
Cause some war it ah gwan pon meh ends so mek it go so den
Rise machine true we ghets we ah defend
And dem ah dis all we crew but tonight man haffi bury dem
Gunshot and now dem lickle life end
Verse 2:
Cause we nuh know yuh how man fi owe yuh
Gunshot go thru yuh yuh friend dem get slew too
Run up run up yuh mouth and now meh gunshot mute yuh
And execute yuh yuh Rupaul fruit yuh
Yo cause bad man nar go talk
Gun dem own it back
When dem see de Dutty dem ah walk
And dem feel say it pack
See say man ah go fraid fi pop it off inna de dark
Now de whole ah dem life it nar last
Chorus:
Go so den war ah gwan pon de ends so mek it go so den
Rise machine true we ends we ah defend
And dem ah dis all meh crew but tonight we haffi bury dem
Gunshot and now dem lickle life end
Cause de war it ah gwan pon we ends so mek it go so den
Rise machine true we base we ah defend
And dem ah dis all meh crew but tonight we haffi bury dem
Gunshot and now dem lickle life end
Verse 1:
Cause some punk dem ah plot and dem ah plan
But we see dem just find out say dem dis de wrong gang
Dem wha control de program
But we haffi tell dem leggo de ends de whole ah dem ah batty man
And we ah stock up and glock on de remington
So we can defend we self from assassination
Yo pus-sy disrespect yuh gonna get yuh blood run
Buss up inna yuh chest and now yuh body drop ah ground
Bussing up de glock until meh finger tun numb
And now yuh run up inna meh gun and dat is how yuh outcome
Chorus:
When war ah gwan pon de ends so mek it go so den
Rise machine true we ends we ah defend
And dem ah dis all meh crew but tonight man haffi bury dem
Gunshot and now dem lickle life end
When war it ah gwan pon we base mek it go so den
Rise machine true we ends we ah defend
And dem ah dis all meh crew but tonight man haffi bury dem
Gunshot and now dem lickle life end
Verse 2:
Cause we nuh know yuh how man fi owe yuh
Gunshot go thru yuh yuh friend dem get slew too
Run up run up yuh mouth and now meh gun it ah go mute yuh
And execute yuh yuh rupaul fruit yuh
Yo cause bad man nar go talk
Gun dem own it back
When dem see de Dutty dem ah walk
And dem feel say it pack
Tink say man ah go fraid fi pop it off inna de dark
Now de whole ah dem life ah go lost
Chorus:
Well me go so war it ah gwan pon de ends so mek it go so den
Rise machine true we base we ah defend
And dem ah dis all meh crew but tonight man haffi bury dem

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Mek It Go So Den ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Mek It Go So Den หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Mek It Go So Den เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ