1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Sean Paul

เนื้อเพลง Never Gonna Be The Same - Sean Paul

เนื้อเพลง Never Gonna Be The Same

Chorus:
Say when mi look up ina mi life its plain to see.
That its never gonna be the same.
Take another step on towards my destiny.
But the memories still remain.
Deep ina mi brain inna mi soul I hold the key.
Said its never gonna be the same.
Throughout all life and beyond all eternity.
I keep burnin up the flame.

Verse 1:

Wish I could rewind all the hands of time and bring back
Daddigon a great bredrin of mine, I....
Sit and remember all the things that we spoke of,
All of the serious reasonings an all di tings we make jokes of.
Still cannot believe them took your life away
But those who pull the trigger cannot take away.
The covenant the righteous have with Jah Jah.
So I know I'll see you again my brother.

Chorus:
Verse 2:
Fi all the friends and families that have past on.
Leaving impressions and memories that will last on.
We give thanks fi all the time that we know them,
Reminisce them legacy that is what we owe them.
Because the helped to make us who we are.
So let us never forget and talk it near and far.
?less Up?Grandpa Lee and Aunt Chris-I
Can't forget you if I try.

Chorus:
Verse 3:
Father Bogle (keep burnin up all the flame)
Simpleton (never gonna ever gonna be the same)
Peter Cargill (keep burnin up all the flame)
Shorty Malcolm (got memories inna mi brain)
Nicole Wynter (keep burnin up all the flame)
All friends and family....We'll never forget you all

Chorus: (repeat)
FIN

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Never Gonna Be The Same ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Never Gonna Be The Same หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Never Gonna Be The Same เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ