1. สยามโซน
 2. ภาพยนตร์
 3. ข่าววงการภาพยนตร์

แม่น้ำของแผ่นดิน ปีที่ ๔ ฉีกแนวด้วยเทคนิคหุ่นสุดอลังการ

แม่น้ำของแผ่นดิน ปีที่ ๔ ฉีกแนวด้วยเทคนิคหุ่นสุดอลังการ

เตรียมพบรูปแบบใหม่ของละครเพลงร่วมสมัยแนวแฟนตาซี ที่ใช้เทคนิคหุ่นนานาชนิดประกอบสื่อผสมเป็นครั้งแรกในไทย พร้อมระดมเทคนิคพิเศษสุดตระการตา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงย้ำแนวคิด การให้ คือบารมีที่สูงสุด เพื่อมุ่งเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ โดยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไทยที่ทั่วโลกชื่นชม แต๋ม ชรัส, แซม ยุรนันท์, เอมี่, โอ๊ต วรวุฒิ ร่วมแสดง ส่วน พลกฤษณ์ ถมยา เตรียมแจ้งเกิดในงานนี้

ทูลกระหม่อมฯ ทรงแถลงข่าวการจัดการแสดง แม่น้ำของแผ่นดิน ปีที่ ๔ ชุด มหาบุรุษแห่งหิมพานต์ ณ ห้องประชุมพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๔๕ ว่าการแสดงในครั้งนี้จะสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอให้โดดเด่นและแตกต่างจากปีก่อนๆ โดยนำศิลปะการแสดงหุ่นนานาชนิดมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของละครเพลงร่วมสมัยแนวแฟนตาซี พร้อมทั้งนำเทคนิคด้านแสง เสียง และสื่อผสมที่หลากหลายมาเสริมสร้างความยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อเนรมิตดินแดนหิมพานต์และสัตว์ต่างๆ ในจินตนาการให้ปรากฏเป็นภาพจริง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำเสนอแนวนี้ในเมืองไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลไก การกำกับ และการแสดงหุ่นจากประเทศอังกฤษมาร่วมถ่ายทอดแนวทางในแนวสากล เพื่อให้คณะทำงานฝ่ายผลิตของไทยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับแบบไทยต่อไป ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแนวตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างกลมกลืน ตามพระประสงค์ขององค์ประธานที่ทรงเน้นให้คงความเป็นไทยในรูปแบบสากล

การแสดงครั้งนี้ได้นำคติธรรม การให้ คือบารมีที่สูงสุด มาเป็นแก่นความคิดของเรื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคสมัยที่ทรงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ทรงเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่คนทั่วโลกต่างชื่นชมและประทับใจ ทั้งนี้ การผูกเรื่องราวด้วยแรงบันดาลใจจากชาดกและนิทานโบราณ รวมถึงการนำเสนอเป็นละครเพลงร่วมสมัยแนว แฟนตาซีจะสร้างความน่าสนใจและชวนติดตาม โดยมีนักแสดงผู้มีชื่อเสียงทั้งในด้านการแสดงและการร้องเพลงมาร่วมด้วย อาทิ เอมี่ กลิ่นประทุม, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ชรัส เฟื่องอารมย์, วรวุฒิ นิยมทรัพย์ และ พลกฤษณ์ ถมยา น้องใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วงการแสดงเป็นครั้งแรกใน แม่น้ำของแผ่นดิน ปีที่ ๔

จุดเด่นด้านเทคนิค นอกเหนือจากด้านหุ่นที่มีทั้ง หุ่นเชิดด้วยกลไก, หุ่นคน, หุ่นเงา ฯลฯ แล้ว ในปีนี้ยังได้พัฒนาเทคนิคให้ก้าวหน้ามากขึ้น โดยสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ทั้งน้ำพุเต้นระบำ การจัดทำจอม่านน้ำ ๓ ชุดติดต่อกันที่มีความยาวถึง ๔๐ เมตร เป็น Panoramic Water Screen เพื่อสร้างภาพแอนิเมชั่นของพญานาคอย่างสง่างาม รวมทั้ง Pyro Technic แบบพิเศษ ในช่วงการปรากฏของสุริยเทพ และกษัตริย์ผู้ทรงเดชานุภาพ เพื่อแสดงถึงพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคพิเศษที่หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศในดินแดนหิมพานต์ให้บรรเจิดตามจินตนาการ ด้วยฝีมือของทีมงานคนไทยกว่า ๕๐๐ คน ที่มีผลงานทัดเทียมต่างประเทศ

ผู้ชมสามารถเลือกชมได้ใน ๒ บรรยากาศเช่นเดิม คือ บนอัฒจันทร์ลอยน้ำ และบนเรือริเวอร์ไซด์ โดยในปีนี้ได้จัดวางอัฒจันทร์เป็นแบบโอบล้อมให้เอียงทำมุมเข้าสู่การแสดง เพื่อให้ผู้ชมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในแต่ละจุด และได้จัดเตรียมหูฟังแปลเป็นภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างประเทศไว้บริการด้วย โดยสัญญาณจะครอบคลุมเฉพาะบริเวณที่นั่งบัตร ๘๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังได้จัดระบบการรักษาความ ปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับทุกปี โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เป็นต้น

"เรามีการเตรียมงานล่วงหน้าเป็นเวลานาน และดูแลในทุกๆ รายละเอียด เพื่อให้เป็นผลงานที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมทุกคน ที่ผ่านมาก็นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบันนี้ ททท. ได้บรรจุการแสดงแม่น้ำของแผ่นดินไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปีเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาชมการแสดงของเรามากขึ้นในปีต่อๆ ไป" ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ รับสั่ง

การแสดงชุดนี้มีความยาว ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที แบ่งออกเป็น ๕ องก์ ได้แก่ อรุณรุ่งแห่งหิมพานต์ วจนะแห่งสุริยเทพ มโนคติแห่งพญานาคา ตรรกะแห่งคนพายเรือศานตินคร และปรมัตถ์แห่งมหาบุรุษ ใช้งบประมาณการผลิตราว ๖๐ ล้านบาท

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ จะประทานรายได้ส่วนหนึ่งจากการแสดงให้แก่มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติก เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

สำหรับรอบการกุศลที่องค์ประธานจะเปิดให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าชมการแสดงเป็นพิเศษ จำนวน ๑,๓๐๐ ที่นั่ง จะจัดในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ องค์กรการกุศลใดที่ต้องการนำสมาชิกเข้าชม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๙๙, ๐ ๒๒๘๐ ๘๗๑๐ ต่อ ๑๑๐๔ - ๑๑๑๔ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ศกนี้

แม่น้ำของแผ่นดิน ปีที่ ๔ ชุด มหาบุรุษแห่งหิมพานต์ จะจัดแสดง ณ ท่าราชวรดิฐ ถนนมหาราช กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ วันละ ๒ รอบ เวลา ๑๙.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐ น. บัตรราคา ๔๐๐, ๖๐๐ และ ๘๐๐ บาท สำหรับที่นั่งบนอัฒจันทร์ลอยน้ำ (ระบุเลขที่นั่ง) มีจำหน่ายที่สำนักพระราชวัง ห้องประชาสัมพันธ์ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐, ๐ ๒๒๒๒ ๘๑๘๑ ต่อ ๑๑๒๐ - ๑๑๒๓ ส่วนเรือริเวอร์ไซด์ บัตรราคา ๘๐๐ บาท พร้อมอาหารแบบค็อกเทล เริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ศกนี้ ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๘๓ ๑๕๘๘

ความคิดเห็น

วันนี้ในอดีต

 • ซีอุย
  เข้าฉายปี 2004
  แสดง Duang Long, เปรมสินี รัตนโสภา, ฉัตรชัย เปล่งพานิช
 • แฟนใหม่
  เข้าฉายปี 2010
  แสดง รัชวิน วงศ์วิริยะ, อัฐมา ชีวนิชพันธ์, พีท ทองเจือ
 • ชิงหมาเถิด
  เข้าฉายปี 2010
  แสดง มาริโอ้ เมาเร่อ, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, โก๊ะตี๋ อารามบอย

เกร็ดภาพยนตร์

 • Midnight in Paris - โอเวน วิลสัน ผู้รับบท กิล และ ราเชล แมกอดัมส์ ผู้รับบท ไอเนซ เคยร่วมงานกันมาแล้วในเรื่อง Wedding Crashers (2005) ก่อนจะมารับบทคู่รักกันอีกครั้งในเรื่องนี้ อ่านต่อ»
 • Sherlock Holmes: A Game of Shadows - แบรด พิตต์, แกรี โอลด์แมน, แดเนียล เดย์-ลูอิส, ฮาเวียร์ บาร์เดม และ ฌอน เพนน์ เคยได้รับการพิจารณาให้สวมบท ศาสตราจารย์มอริอาร์ตี้ ซึ่ง จาเร็ด แฮร์ริส เป็นคนรับบทนี้ในท้ายที่สุด อ่านต่อ»
เกร็ดจากภาพยนตร์สามารถดูได้ในหน้าข้อมูลภาพยนตร์แต่ละเรื่อง

เปิดกรุภาพยนตร์

หลังจากที่ ทริซ (เชลลีน วูดลีย์) โฟร์ (ธีโอ เจมส์) และเพื่อนผองเหล่านักสู้สามารถหนีจากโลกที่แบ่งแยกผู้คนตามลักษณะนิสัยอ...อ่านต่อ»